20 februari 2015

Recyclinggranulaat niet langer afval

Op 7 februari 2015 is de ministeriële regeling met betrekking tot vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat in werking getreden. Recyclinggranulaat dat voldoet aan deze Regeling is niet langer afval. Voor puinverwerkende bedrijven en hun afnemers leidt dit tot meer duidelijkheid en minder administratieve lasten. Bij het uitgangspunt van een circulaire economie is het belangrijk het granulaat te beschouwen als product in plaats van als afval.

Recyclinggranulaat is granulaat dat wordt geproduceerd door het bewerken van steenachtige afvalstoffen. Het gaat met name om materiaal dat vrijkomt bij bouw- en sloopprojecten, maar ook ander steenachtig afval valt onder de Regeling.

De criteria voor de einde-afvalstatus van recyclinggranulaat zijn opgebouwd uit technische-, milieu- en systeemeisen. In verband met keuring en certificering van recyclinggranulaat zijn er keurmerken/labels van toepassing.  Belangrijke voorbeelden zijn:

  • NL-BSB certificaat: Voldoet het recyclinggranulaat aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit? (milieu);
  • CE-markering: Voldoet het recyclinggranulaat aan de Europese productnormen uit de Verordening bouwproducten? (technisch);
  • Partijkeuring: Een partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit die de milieukwaliteit van het eindproduct toetst.
  • KOMO-productcertificaat volgens BRL 2506. Dit dekt de niet-CE gemarkeerde producten af en bevat criteria voor acceptatie, opleiding en dergelijke.

De Regeling zal leiden tot minder administratieve lasten. Enerzijds voor recyclingbedrijven die puin bewerken tot recyclinggranulaat, anderzijds voor afnemers van het granulaat, zoals aannemers en betonfabrikanten. Puinverwerkende bedrijven hoeven voor hun eindproduct geen afvalbegeleidingsbrief meer te voeren. Afnemers van recyclinggranulaat hoeven niet meer te beschikken over een milieuvergunning voor het innemen van recyclinggranulaat als afvalstof. De minister heeft de totale baten voor de sector geschat op ruim € 14 miljoen. De Inspectie Leefomgeving en Transport is belast met het houden van toezicht op de naleving van de Regeling.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Wilbert van Eijk van het brancheteam Afval&Recycling.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).