Download dit artikel als PDF 24 juli 2014

Tips en informatie ACM over samenwerken bij inkoop Wmo-zorg

Gemeenten verantwoordelijk voor inkoop
Op 1 januari 2015 zal de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking treden. Gemeenten zullen dan verantwoordelijk zijn voor het inkopen van verschillende soorten zorg voor hun inwoners, zoals dagbesteding voor ouderen en gehandicapten.

Verwacht wordt dat gemeenten overwegend zullen inkopen door middel van aanbesteding. Taak van de gemeente is om de beste zorg in te kopen voor een goede prijs. Bij zorgaanbieders bestaat behoefte aan samenwerking bij de inkoop van zorg. Die samenwerking kan echter in strijd zijn met het kartelverbod. In een recente publicatie geeft ACM (Autoriteit Consument & Markt) informatie over de kansen en risico’s van samenwerken bij de inkoop van Wmo-zorg. Deze informatie is ook nuttig voor samenwerking bij inkoop van jeugdzorg. Gemeenten zijn vanaf 2015 ook verantwoordelijk voor de inkoop van deze zorg.

Samenwerken bij inkoop van zorg
Samenwerking tussen zorgaanbieders kan positief zijn voor de kwaliteit van zorg. Dit zal veelal het geval zijn als aanbieders complementaire diensten aanbieden, oftewel verschillende soorten zorg op elkaar afstemmen. Een dergelijk samenwerking kan leiden tot een efficiëntere wijze van werken, innovatie en een betere kwaliteit van zorg. Afspraken over prijzen of over wie aan welke consument zorg levert, zijn op grond van de Mededingingswet niet toegestaan. Dergelijke afspraken gaan verder dan nodig is en beperken de mededinging, omdat het de keuzevrijheid voor gemeentes en hun inwoners beperkt. Dit zal leiden tot onnodig hoge zorgkosten en minder goede zorg. Zorgaanbieders mogen alleen afspraken met elkaar maken die ook echt bijdragen aan goede zorg.

Zorgaanbieders die een samenwerkingsverband wensen aan te gaan, moeten de economische en maatschappelijke voordelen en risico’s van de samenwerking in kaart brengen. Daarbij zal moeten worden getoetst of de beoogde samenwerking is toegestaan op grond van de Mededingingswet. Het is dus zaak om in een vroeg stadium de mogelijkheden van samenwerken op grond van de Mededingingswet te onderzoeken. Daarmee kan worden voorkomen dat in strijd met het kartelverbod wordt gehandeld en dat de ACM een boete oplegt.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Catelijne Bach.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).