29 maart 2019

Transitievergoeding na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

In juli 2018 was al besloten dat werkgevers een door hen te betalen transitievergoeding aan een na twee jaar arbeidsongeschiktheid ontslagen werknemer van het UWV terug zouden kunnen krijgen. Recent is de definitieve regeling hierover wereldkundig gemaakt. De volledige regeling vindt u middels deze link. Maar wat houdt deze regeling in het kort in?

In grote lijnen komt de regeling op het volgende neer. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers de transitievergoeding die zij bij einde dienstverband aan een langdurig zieke werknemer moeten betalen terugvorderen bij het UWV. Dit moet een werkgever doen binnen zes maanden na de beëindiging van het dienstverband. Het maakt daarbij overigens niet uit hoe het dienstverband is geëindigd. Anders gezegd: de werkgever kan terugbetaling van de transitievergoeding vragen of de werknemer nou ontslagen wordt op grond van een door het UWV afgegeven ontslagvergunning of dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden door de kantonrechter. Zelfs een vaststellingsovereenkomst na twee jaar ziekte zal leiden tot een verplichting aan de zijde van het UWV om de werkgever de betaalde transitievergoeding terug te betalen.

Terugwerkende kracht
De regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015, dat wil zeggen tot aan de datum dat het fenomeen van de transitievergoeding het licht zag. Dit betekent dat werkgevers, die in het verleden een transitievergoeding hebben betaald aan een werknemer die ze hebben ontslagen na twee jaar ziekte, die transitievergoeding kunnen terugkrijgen. In de periode tussen 1 april 2020 en 1 oktober 2020 kunnen werkgevers teruggave van ‘oude’ transitievergoeding vragen aan het UWV.

Bewaren van gegevens
Het is dus zaak – en dit is een opmerking in de categorie open deuren, maar ik maak hem voor de gelegenheid toch – alle correspondentie, stukken, overeenkomsten en wat dies meer zij, die betrekking hebben op uitbetaalde of uit te betalen transitievergoedingen goed te bewaren. Logisch is het dat je als werkgever natuurlijk ook het ziektedossier op grond waarvan je kunt duiden dat de werknemer twee jaar lang ziek geweest is en ziek was ten tijde van de beëindiging van het dienstverband goed moet bewaren.

Uiteraard zullen wij u op of omstreeks 1 april 2020 nog een keer informeren over de regeling.


Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Jaap Broekman of met één van onze andere specialisten van de sectie Arbeid en Medezeggenschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).