Download dit artikel als PDF 14 november 2019

Update slapende dienstverbanden!

Na een aantal maanden van onzekerheid heeft de Hoge Raad afgelopen vrijdag uitsluitsel gegeven over de vraag of werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn recht hebben op de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst (en daarmee dus op een transitievergoeding). Momenteel houden veel werkgevers het dienstverband van dergelijke werknemers vaak ‘slapend’ om betaling van de (vaak hoge) transitievergoeding te voorkomen.

Slapend dienstverband
Een slapend dienstverband is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en geen loon meer krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden zodat er geen wettelijke transitievergoeding betaald hoeft te worden. Deze constructie is de laatste jaren erg populair bij werkgevers.

Oordeel Hoge Raad
De Hoge Raad is echter duidelijk in zijn oordeel: het goed werkgeverschap verplicht de werkgever om in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden onder toekenning van een beëindigingsvergoeding ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding.

Dit oordeel is in lijn met het advies van advocaat-generaal Ruth, dat op 19 september 2019 werd uitgebracht. Sinds er een wet is waarin is geregeld dat werkgevers door UWV worden gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers, gaat het argument dat een werkgever op (hoge) kosten wordt gejaagd, niet meer op. Ook is het duidelijk dat de wetgever af wil van slapende dienstverbanden.

Op de werkgever rust dus de verplichting om, op verzoek van de langdurig arbeidsongeschikte werknemer, het slapende dienstverband te beëindigen, met betaling van de wettelijke transitievergoeding. Dit kan anders zijn wanneer de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft bij het voorzetten van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie. Dat zal echter slechts zelden aan de orde zijn. 


Wilt u meer weten over deze blog? Dan kunt u contact opnemen met Arvid Munsters of met één van onze collega's van de sectie Arbeid & Medezeggenschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).