Download dit artikel als PDF 20 februari 2019

Vanillevla zonder vanille erin is misleidend!

Foodwatch heeft met succes een klacht ingediend tegen de reclame-uiting “Optimel Vla Vanille” van FrieslandCampina. Het bezwaar van Foodwatch is de benaming “Vanille”, terwijl het product in het geheel geen vanille bevat. De Reclame Code Commissie (RCC) is het met Foodwatch eens en oordeelt dat de consument door deze reclame-uiting op de verpakking kan worden misleid.

Zoals ik al eerder schreef, moet informatie op verpakkingen van voedselproducten realistisch zijn en mag deze niet misleidend zijn. Foodwatch is van mening dat een naamgevend ingrediënt dat prominent op de verpakking wordt benoemd, ook daadwerkelijk in het product hoort te zitten om niet misleidend te zijn. Nu dit niet het geval is bij Optimel Vla Vanille, acht zij deze verpakking misleidend.

Verweer
FrieslandCampina stelt dat de verpakking niet misleidend is, omdat de ingrediëntenlijst “aroma” vermeldt (en niet vanilleplant) en er nergens wordt gesuggereerd dat er vanillestokjes en/of vanilleplanten zijn gebruikt om een vanillesmaak te verkrijgen. Er staan ook nergens vanillestokjes of een vanilleplant afgebeeld op de verpakking. Daarentegen staat wel duidelijk “vla met vanillesmaak” vermeld op de verpakking.

In dit kader heeft FrieslandCampina ook aangevoerd dat op de Nederlandse markt sprake is van een zogeheten “common understanding” dat vanillevla de smaak heeft van vanille, maar niet dat er ook daadwerkelijk vanille in zit.

Oordeel RCC
De RCC heeft wederom vooropgesteld dat bij de beoordeling of een etikettering voor een consument misleidend kan zijn, er moet worden uitgegaan van “de vermoedelijke verwachting van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument”. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat deze consument de lijst van ingrediënten leest.

Ondanks dat op de lijst van ingrediënten van deze verpakking geen “vanille” maar enkel “aroma” staat, oordeelt de RCC dat niet uit het etiket blijkt dat het product geen vanille van de vanilleplant bevat. Er worden immers geen mededelingen gedaan over de herkomst van de vanillesmaak, behalve dan dat het volgens de ingrediëntenlijst een aroma betreft. Aroma kan echter zowel een natuurlijke als kunstmatige oorsprong hebben, zodat het woord “aroma” niet duidelijk maakt of het product al dan niet vanille van de vanilleplant bevat.

Daarnaast geeft de RCC aan dat de gemiddelde consument verwacht dat als een product vanillevla heet, er ook daadwerkelijk vanille in zit. Nu dit niet het geval is bij Optimel Vla Vanille, en er geen mededelingen worden gedaan over de herkomst van de vanillesmaak, oordeelt de RCC dat de verpakking van FrieslandCampina misleidend is over de samenstelling van het product.

Gevolg?
De RCC eindigt de uitspraak met de aanbeveling aan FrieslandCampina om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. De uitspraken van de RCC zijn echter niet bindend, dus het is maar de vraag of FrieslandCampina haar verpakking gaat veranderen.
 

Indien u meer wilt weten over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Anna Kitslaar of met één van onze andere advocaten die in ons brancheteam food zitten.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).