Download dit artikel als PDF 18 maart 2019

Voldoen aan Arbo-wetgeving: is uw bedrijf compliant?

Op 26 februari 2019 kwam in het nieuws dat de Inspectie SZW (ISZW) bedrijven oproept om meer te investeren in veiligheid binnen hun organisatie. Een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje. Zo kan ook uw bedrijf daar ongewild mee te maken krijgen. Het voldoen aan de Arbowet- en regelgeving (compliance) is dan ook een must. Maar hoe zorgt u ervoor dat u voldoet aan de wettelijke Arbo-eisen?

De oproep van ISZW om te investeren in veiligheid kwam omdat in 2018 meer meldingen zijn gedaan van arbeidsongevallen dan in 2017. In totaal kwamen er maar liefst 4.368 meldingen binnen. In 2018 waren er ook meer dodelijke bedrijfsongevallen. 71 tegenover 54 in 2017. De ISZW breidt momenteel het aantal werknemers uit dat zich bezig houdt met ongevalsonderzoek en proactieve inspecties bij bedrijven. Een toename in de handhavingscapaciteit was te verwachten, nu in het Regeerakkoord al werd aangekondigd dat de ISZW € 50 miljoen extra ontvangt hiervoor. Een forse toename van het oorspronkelijke budget van € 100 miljoen.

Alles op orde?
In onze praktijk signaleren wij een viertal punten waarop in bestuursrechtelijke en strafrechtelijke onderzoeken de nadruk wordt gelegd om te bepalen of een bedrijf voldoet aan de Arbo-wetgeving.

  • De risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). In dit document identificeert u de risico’s binnen de bedrijfsvoering, en u evalueert deze. Dit resulteert in een Plan van Aanpak. Belangrijk, maar in de praktijk vaak vergeten: u dient uw RI&E up to date te houden (dus bijvoorbeeld ook ten aanzien van tijdelijke (nieuwe) werkzaamheden);
  • Als werkgever moet u uw werknemers doeltreffend inlichten over de werkzaamheden en daaraan verbonden risico’s. Zo dient u bijvoorbeeld over adequate werkinstructies ten aanzien van uw (verschillende) bedrijfsprocessen te beschikken;
  • Als werkgever dient u adequaat toezicht te houden op de naleving van de veiligheidsmaatregelen door uw werknemers. U dient tevens toezicht te houden op een juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • Een bedrijf dient op inzichtelijke wijze aan te tonen welke maatregelen het neemt om de Arbo-wetgeving na te leven.

Compliant?
Helaas zien wij het in de praktijk nog weleens fout gaan. Zo nemen werknemers bijvoorbeeld wel kennis van werkinstructies, maar wordt dit niet of nauwelijks gedocumenteerd. Of werknemers volgen wel toolboxmeetings, maar wie wanneer heeft deelgenomen komt niet meer boven tafel. Ook komt het voor dat er wel toezicht wordt gehouden op de naleving van Arbo-regelgeving, maar wordt dit niet afdoende vastgelegd.

Conclusie
Het is een hele uitdaging om aan de Arbo-wetgeving te voldoen en aan te tonen dat u eraan voldoet. Met het verrichten van de hiervoor genoemde inspanningen bent u in ieder geval op de goede weg.

 

Vraagt u zich nu af of uw onderneming voldoet aan de Arbo-wetgeving? Of wordt u geconfronteerd met handhaving? Dan kunt u contact opnemen met Charlotte Posthuma of Wilbert van Eijk van de sectie Sanctie & Boete.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).