Download dit artikel als PDF 09 augustus 2017

Wat is het juiste rechtsmiddel?

Meestal is het duidelijk welk rechtsmiddel (verzet of hoger beroep) tegen een vonnis van de rechtbank moet worden ingesteld. Maar dat is niet altijd het geval. Omdat de gevolgen van een verkeerd rechtsmiddel desastreus kunnen zijn, moet hier uiterst zorgvuldig naar worden gekeken.

Onlangs had ons kantoor een zaak voorhanden waarin de vraag voorlag welk rechtsmiddel moest worden ingesteld. De zaak was gecompliceerd omdat er oorspronkelijk drie partijen waren gedagvaard, waarvan twee partijen - onze cliënten - niet in de procedure waren verschenen. Vervolgens werd de procedure tegen de derde gedaagde beëindigd omdat een regeling was bereikt. Nadat tegen de twee niet verschenen partijen een vonnis was gewezen, wensten zij daartegen alsnog op te komen. De vraag was of dit via verzet bij dezelfde rechtbank of via hoger beroep bij het gerechtshof moest gebeuren.

De literatuur en de rechtspraak gaven geen 100% duidelijkheid. Ons kantoor heeft in de onderhavige zaak gekozen om in verzet te gaan. Namens cliënten hebben wij ons op het standpunt gesteld dat in het geval met de verschenen gedaagde een regeling wordt bereikt waarna de procedure ten aanzien van die gedaagde wordt doorgehaald, geen vonnis is gewezen tussen alle partijen. Er is sprake van een verstekvonnis, waartegen enkel het rechtsmiddel verzet openstaat. Uiteindelijk werd onze keuze ingegeven door de ratio van de verschillende procedures. De Hoge Raad heeft onlangs bevestigd dat dit de juiste keuze was zodat de inhoudelijke procedure bij het gerechtshof kan worden hervat.

 

Wilt u meer weten over deze blog? Dan kunt u contact opnemen met Carolijn Slegers.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).