Download dit artikel als PDF 21 juli 2016

Wat te doen tegen geur- of geluidsoverlast van een (nieuw) bedrijf bij u in de buurt?

Heeft u overlast van een bedrijf? Of vreest u dit te krijgen van een bedrijf dat zich in de buurt van uw huis gaat vestigen? Dan heeft de hoogste bestuursrechter het u een stukje moeilijker gemaakt om op te komen tegen de vergunning die de komst van een dergelijk bedrijf mogelijk maakt. De rechter heeft namelijk in een recente uitspraak de kring van de belanghebbenden bij een milieuomgevingsvergunning een stukje kleiner gemaakt. Wat heeft dit voor gevolgen voor omwonenden die op willen komen tegen een besluit waarbij een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu wordt verleend?

Wanneer belanghebbende?
De wet merkt iemand aan als belanghebbende wanneer het belang van diegene rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Wanneer het belang niet voldoende rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan niet worden opgekomen tegen het besluit waarbij een omgevingsvergunning wordt verleend.

Omslag hoogste bestuursrechter
De hoogste bestuursrechter in Nederland is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Lange tijd vond deze Afdeling dat onder meer de eigenaren en bewoners van percelen waarop milieugevolgen kunnen worden ondervonden, belanghebbenden zijn bij het verlenen van een milieuomgevingsvergunning. Dit betekende dat iedereen die maar enigszins milieugevolgen zou kunnen ondervinden, belanghebbende was. In een recente uitspraak kiest de Afdeling een andere (strengere) lijn. Iemand kan alleen nog maar als belanghebbende bij een milieuomgevingsvergunning worden aangemerkt, wanneer aannemelijk is dat ter plaatse van de woning of het perceel van de betrokkene gevolgen van enige betekenis kunnen worden ondervonden. Dit is dus een strengere toets dan die de Afdeling eerder hanteerde.

Gevolgen van enige betekenis?
De Afdeling laat in de uitspraak in het midden wanneer sprake is van “gevolgen van enige betekenis”. Dat betekent dat per situatie zal moeten worden bekeken of hiervan sprake is. Afstand is hierbij een factor die vooral van belang zal zijn. Er zal namelijk worden gekeken naar de afstand tussen het perceel van de persoon die op wil komen tegen een besluit en het project dat mogelijk wordt gemaakt met de verlening van de milieuomgevingsvergunning.

Voorbeeld
In de uitspraak waarin de Afdeling een nieuwe weg inslaat, kwam een omwonende op tegen de verlening van een milieuomgevingsvergunning aan attractiepark Walibi. De omwonende woonde op 5 kilometer afstand van het attractiepark en stelde geluidsoverlast te ervaren. De Afdeling oordeelde dat de omwonende niet aannemelijk had gemaakt dat zij gevolgen van enige betekenis zou ondervinden ter plaatse van haar perceel. De omstandigheid dat mogelijk lage tonen hoorbaar zijn, vond de Afdeling onvoldoende om daar anders over te gaan denken.


Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met een specialist van de sectie Vastgoed & Omgeving.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (
Lees onze disclaimer).