Download dit artikel als PDF 01 april 2020

Werkweigering in verband met angst voor coronavirus

Het coronavirus slaat in Nederland steeds verder om zich heen. Daardoor wordt de druk op de zorgsector alsmaar groter. Van zorgpersoneel wordt veel gevraagd, terwijl juist zij een groter risico lopen op besmetting met het coronavirus. Mogen werknemers in de zorg die vrezen voor besmetting met het coronavirus weigeren om te komen werken?

Uitgangspunt
In zijn algemeenheid geldt dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving voor hun werknemers. In tijden van het corona virus kan dit betekenen dat werknemers met een kantoorbaan tijdelijk een eigen kantoortje krijgen, minimaal anderhalve meter afstand van elkaar houden en niet meer gezamenlijk lunchen. Of een werknemer naar zijn werk kan (en moet), hangt dus af van het type bedrijf. Niet iedere werkgever is immers in staat om dezelfde maatregelen te nemen. De nieuwe regels van het kabinet betekenen in ieder geval niet zonder meer dat werknemers niet meer naar kantoor kunnen. Weigert een werknemer om nog naar het werk te komen terwijl de werkgever voldoende voorzorgsmaatregelen tegen het corona virus heeft genomen, dan kan sprake zijn van werkweigering.

De zorgsector
Ook in de zorgsector geldt dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving voor hun werknemers. Daarbij geldt echter dat een hogere kans op besmetting met het corona virus nou eenmaal inherent is aan een beroep in de zorgsector. Juist daarom moeten werkgevers in de zorgsector voldoende beschermingsmateriaal aan hun werknemers aanbieden (denk aan mondkapjes, handschoenen en andere noodzakelijk beschermingsmiddelen). Neemt de werkgever deze voorzorgsmaatregelen, en voldoet de werkomgeving aan de eisen die het RIVM stelt, dan kun je in principe niet weigeren om naar het werk te gaan.

Pas wanneer je meent dat er sprake is van acuut ernstig gevaar voor je eigen veiligheid of die van anderen, dan mag je actie ondernemen en je werk onderbreken. De lat voor ‘acuut ernstig gevaar’ ligt hoog. Of sprake is van een dergelijke situatie moet je zelf beoordelen en inschatten. Kies je ervoor om je werk te onderbreken, dan moet dat direct worden gemeld bij je leidinggevende. Zo kunnen er meteen maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat je het werk zo spoedig mogelijk weer veilig kunt uitvoeren. Heb je het idee dat je werkgever te weinig doet om je te beschermen, dan kun je er ook voor kiezen om een melding te doen bij de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) over een onveilige werkomgeving.

Overleg met je werkgever
Blijf in ieder geval nooit zomaar thuis. Zo voorkom je het risico op werkweigering, met alle gevolgen van dien. Heb je het gevoel dat jouw werkomgeving niet meer veilig is en heb je redenen om extra te vrezen voor het corona virus (behoor je bijvoorbeeld tot een risicogroep), dan is het verstandig om daarover eerst eens in gesprek te gaan met jouw leidinggevende/werkgever. Zo kan worden bezien of er nog andere – specifiek op jouw situatie gerichte – maatregelen kunnen worden genomen om besmetting met het corona virus tegen te gaan. Zo nodig kan je werkgever zich door de bedrijfsarts laten adviseren over deze eventuele extra maatregelen.

Tot slot
Een verzoek van je werkgever om te komen werken kun je niet zomaar weigeren wegens vrees voor het corona virus. Dit kan resulteren in werkweigering, met alle gevolgen van dien. Ook in relatie tot een nieuwe patiënt is het zeker niet zomaar mogelijk om het aangaan van een behandelingsovereenkomst te weigeren, ook niet uit angst voor besmetting. Bij reeds tot stand gekomen behandelingsovereenkomsten ligt de grens om te weigeren zorg te verlenen, nog hoger. Hoe dat juridisch zit, lees je hier.


Wil je meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Arvid Munsters van ons brancheteam Zorg.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).