Download dit artikel als PDF 02 mei 2016

Wet Doorstroming Huurmarkt biedt meer mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten

De Eerste Kamer heeft op 12 april jl. ingestemd met het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt. Een onderdeel van dit wetsvoorstel is de verruiming van de mogelijkheden voor het afsluiten van tijdelijke huurcontracten. De wetswijzigingen gaan in per 1 juli 2016.

Waarom deze wet?
De wet moet bijdragen aan een beter passend aanbod van huurwoningen in zowel de sociale- als vrije huursector (voorkomen van ‘scheefwonen’). Enerzijds limiteert de wet de gemiddelde huurstijgingen die een woningcorporatie mag doorvoeren (‘huursombenadering’), anderzijds worden er meer mogelijkheden geïntroduceerd om tijdelijke huurcontracten voor woonruimte aan te gaan. Over dit laatste gaat deze blog.

Wat verandert er?
De wet biedt de mogelijkheid om tijdelijke huurcontracten voor de duur van (maximaal) twee jaren (voor zelfstandige woonruimte) of vijf jaren (voor onzelfstandige woonruimte) af te sluiten. De huurder mag de overeenkomst tussentijds wel opzeggen. Na afloop van de overeengekomen huurtermijn, eindigt het huurcontract van rechtswege. Er hoeft dus geen procedure bij de (kanton)rechter te worden gevolgd. Wel dient de verhuurder vooraf de huurder extra schriftelijk te informeren dat de huurovereenkomst gaat aflopen. Daarnaast wordt een verbod opgenomen op een reeks van tijdelijke huurovereenkomsten. Ook als die samen minder dan twee, respectievelijk vijf jaar duren. Dit verbod geldt zowel bij de overeenkomsten voor de duur van twee als voor vijf jaren. Verder mogen woningcorporaties géén contracten voor maximaal twee jaar afsluiten voor zelfstandige woonruimte (behoudens enkele uitzonderingen). De wetgever denkt dat er zo meer aspirant-verhuurders bereid zijn om tot verhuur over te gaan.

Indien u vragen heeft over  tijdelijke verhuur van woonruimte of andere vragen rondom huurrecht, kunt u contact opnemen met Annekee Groenewoud, of met één van onze andere specialisten uit de sectie Vastgoed en Omgeving.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).