Download dit artikel als PDF 20 maart 2019

Wet Kwaliteitsborging, hoe staat het ermee?

Het is enige tijd stil geweest omtrent het wetsvoorstel “Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen” (wet Kwaliteitsborging). Dit wetsvoorstel heeft tot doel de (privaatrechtelijke) positie van de bouwconsument te verbeteren en een nieuw stelsel voor kwaliteitsbewaking van het bouwen in het leven te roepen. Op 17 januari heeft minister Ollongren een bestuursakkoord gesloten met de VNG over de rol van de gemeente bij de kwaliteitsborging na invoering van de wet Kwaliteitsborging. 

Tot nu toe wil het niet echt vlotten met het wetsvoorstel “Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen”. In het verleden, op 11 juli 2017, heeft de Eerste Kamer al eens besloten om de stemming over het wetsvoorstel uit te stellen. Vervolgens heeft minister Ollongren op 19 juni 2018 een brief over de stand van zaken van het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer verzonden. In deze brief heeft ze een toelichting gegeven op de in het wetsvoorstel (uitgebreide) aansprakelijkheid van de aannemer bij oplevering, de waarschuwingsplicht van de aannemer alsmede op de bevoegdheidsverdeling tussen het bevoegd gezag en de kwaliteitsborger. De minister gaf aan over onder andere de bevoegdheidsverdeling afspraken te willen maken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In de brief heeft ze tevens de Eerste Kamer gevraagd de behandeling van het wetsvoorstel weer op te pakken.

Bestuursakkoord
Het bestuursakkoord dat minister Ollongren op 17 januari heeft gesloten met de VNG, gaat uit van inwerkingtreding van de wet Kwaliteitsborging per 1 januari 2021. Dit zou tegelijk met de nieuwe Omgevingswet zijn. Het bestuursakkoord is aan de Eerste Kamer aangeboden, die de behandeling van het wetsvoorstel op 5 maart heeft hervat. Het is dus nog even afwachten of met de aanvullend verstrekte informatie van de minister het wetsvoorstel door de Eerste Kamer gaat komen. Wordt vervolgd.


Indien u meer wilt weten over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Rob van Seumeren. Rob is lid van het brancheteam Bouw.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).