Download dit artikel als PDF 04 december 2020

WHOA: voorkom de ‘smet’ van een faillissement met het liquidatieakkoord

Er zijn tal van redenen te verzinnen waarom u niet wil dat uw onderneming eindigt door middel van een faillissement. Uw onderneming is een familiebedrijf dat al generaties lang wordt voortgezet. Of u wil als ondernemer geen faillissement ‘op uw naam hebben staan’. Het kan ook zijn dat u de afwikkeling van uw onderneming simpelweg in eigen hand wenst te houden.

Het liquidatieakkoord
De WHOA biedt de mogelijkheid om aan schuldeisers en aandeelhouders een dwangakkoord op te leggen, om op deze wijze te komen tot een herstructurering van de onderneming. We spreken dan ook wel van het herstructureringsakkoord of het reorganisatieakkoord. De WHOA biedt echter ook nog een andere mogelijkheid: het zogenaamde liquidatieakkoord. Met het liquidatieakkoord kan een faillissement dat als gevolg van een niet (langer) rendabele businesscase onvermijdelijk lijkt, mogelijk alsnog worden voorkomen.

Wat is het verschil?
In geval van een faillissement wordt door de rechtbank een curator aangewezen, die vervolgens – heel simplistisch samengevat – alle activa van de vennootschap verzilvert en verdeelt onder de schuldeisers. Als ondernemer verlies je in dit geval alle zeggenschap. Het lot van de onderneming en haar crediteuren en aandeelhouders ligt in handen van de curator. Onder de WHOA kan dit anders. De WHOA biedt de mogelijkheid om door middel van een liquidatieakkoord, zonder tussenkomst van een curator, te komen tot een beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Ook als daarbij niet alle crediteuren volledig kunnen worden voldaan. De gedachte hierachter is dat de ‘smet’ van een faillissement waardeverminderend werkt en dat vereffening buiten faillissement kan leiden tot een hogere opbrengst voor de crediteuren. De positie van de crediteuren wordt gewaarborgd door het toezicht door de rechtbank. Om te komen tot een vaststelling van het akkoord door de rechtbank dient immers aan alle voorwaarden te zijn voldaan.

Het traject om te komen tot een liquidatieakkoord is gelijk aan het traject dat moet worden doorlopen om te komen tot een herstructureringsakkoord. Alleen het doel is anders. Het herstructureringsakkoord is bedoeld om bovenmatige schulden op te lossen om vervolgens weer met een financieel gezonde onderneming verder te kunnen. Het liquidatieakkoord is bedoeld om de verlieslatende bedrijfsactiviteiten (buiten faillissement) te staken.

Kans?
Of u het faillissement van uw onderneming kunt voorkomen door het aanbieden van een liquidatieakkoord, hangt af van verschillende omstandigheden. Zo dient het faillissement – indien er geen stappen worden ondernomen – onvermijdelijk te zijn als gevolg van niet-rendabele bedrijfsactiviteiten. Daarnaast dient er uiteraard nog wel sprake te zijn van (financiële) middelen, waarmee het akkoord kan worden aangeboden. Deze middelen kunnen worden gegenereerd door verkoop van de activa van de onderneming. Bij het liquidatieakkoord is – net als bij het herstructureringsakkoord – het uitgangspunt dat crediteuren met het akkoord beter af moeten zijn dan met een faillissement.

Kampt uw onderneming met verlieslatende activiteiten? En wenst u te komen tot een beëindiging van uw onderneming, maar wil u een faillissement indien mogelijk voorkomen? Neem dan contact met ons op, zodat wij samen kunnen kijken of de WHOA uitkomst kan bieden. Wij kunnen u helpen bij het nemen van de juiste beslissing en u verder begeleiden bij het voor u meest geschikte traject.


Deze blog is een onderdeel van onze reeks over de WHOA. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons WHOA-team of kijken op ons WHOA-platform.

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).