Download dit artikel als PDF 03 januari 2022

Wij versterken onze gelederen

Janske Schrijnemaekers is per 1 december 2021 als partner bij ons binnengekomen. Advocaat en curator Jelle Beerens sloot zich vanaf 1 januari 2022 bij ons aan en Charlotte Posthuma, werkzaam bij ons kantoor sinds 2019, is per 1 januari 2022 tot partner benoemd.

Janske Schrijnemaekers
Janske is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en milieurecht. Op deze gebieden adviseert en procedeert ze voor haar cliënten. Janske is als jurist ruim 20 jaar werkzaam geweest bij overheidsinstanties zoals de gemeente Roermond, DCMR Milieudienst Rijnmond en de Raad van State. Ook was zij 6 jaar advocaat bij Ploum. Bij ons kantoor maakt ze onder andere deel uit van het brancheteam Afval & Recycling.

Jelle Beerens
Jelle is advocaat sinds 2012 en werkte bij BG Legal. Zijn expertise ligt op het faillissementsrecht en het intellectueel eigendomsrecht. Naast zijn specialisatieopleiding insolventierecht voor curatoren volgde hij een specialisatie in big data, Artificial Intelligence en recht. Jelle ondersteunt bedrijven bij herstructureringsvraagstukken en bestuursaansprakelijkheidskwesties. Daarnaast adviseert hij over zaken die te maken hebben met intellectueel eigendomsrecht, zoals licentieovereenkomsten en data sharing agreements en adviseert hij software bedrijven over de optimale inrichting van hun onderneming.

Charlotte Posthuma
Charlotte is gespecialiseerd in het economisch strafrecht en het punitief bestuursrecht. Zij staat ondernemingen en hun management bij inzake arbeidsongevallen, milieukwesties (BRZO, EVOA, Wet Milieubeheer, mest), bestuurlijke boetes of vraagstukken die te maken hebben met compliance en integriteit (Wwft, (anti-)witwassen, omkoping). Tevens staat zij bestuurders en particulieren bij die worden verdacht van omkoping, oplichting en valsheid in geschrifte.

Het mag duidelijk zijn dat wij zeer blij zijn met deze mooie versterkingen.