Download dit artikel als PDF 10 juni 2020

Woningbouwimpuls 2020

De naam zegt het al. De nieuwe subsidieregeling van de overheid moet een impuls gaan geven aan de woningbouw. De overheid stelt namelijk 1 miljard euro beschikbaar ten behoeve van het versnellen van de bouw. Dit geldt zowel voor het aantal, als de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen. Vanaf 1 juli 2020 kunnen Gemeenten een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Woningbouwimpuls.

Vanwege de huidige schaarste op de woningmarkt, die naar verwachting alleen nog maar toeneemt, is de doelstelling van het kabinet om jaarlijks 75.000 woningen aan de woningvoorraad toe te voegen. Hiervoor heeft ze het Besluit Woningbouwimpuls en de Regeling Woningbouwimpuls 2020 in het leven geroepen.

Woningbouwimpuls 2020
De Woningbouwimpuls 2020 is een nieuwe subsidieregeling van het Rijk, bedoeld om een deel van de financiële tekorten op grotere woningbouwprojecten in gemeenten met een bovengemiddeld woningtekort op te vangen. Nieuwbouwwoningen die nu erg duur zijn of een lange looptijd hebben om gerealiseerd te worden, kunnen met behulp van deze subsidieregeling toch gerealiseerd worden. De Woningbouwimpuls tracht het woningaanbod voor starters en mensen met een middeninkomen te vergroten.

Het proces
Het beschikbare bedrag van 1 miljard euro zal in vier jaar (1 juli 2020 t/m 31 december 2023) verdeeld worden. Vanaf 1 juli kunnen Gemeenten een aanvraag indienen via een online formulier dat beschikbaar is op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO zal de aanvraag vervolgens op juistheid en volledigheid toetsen, waarna de aanvragen naar een toetsingscommissie worden gestuurd. Bij het beoordelen van een aanvraag wordt onder meer gekeken naar de effectiviteit en efficiëntie en urgentie van het woningbouwproject. Indien de toetsingscommissie tot de conclusie komt dat een projectvoorstel van voldoende kwaliteit is, geeft zij hierover een positief advies aan de Minister van Binnenlandse Zaken. De minister stelt dan op basis van de beoordeling van de commissie een rangschikking op. Aan de hand daarvan volgt een beschikking, waarbij de aanvraag wordt toegekend of afgewezen. In geval van een positief besluit volgt een Rijksbijdrage via een specifieke uitkering aan de betreffende gemeente.

Voor corona kreeg de bouwsector al eerder te maken met een enorme crisis, waardoor de woningmarkt oververhit raakte. De woningmarkt is nog steeds gespannen en kent op dit moment een grote krapte. De vraag naar (nieuwbouw)woningen neemt toe, terwijl de bouw van woningen is achtergebleven. De huidige corona-crisis en stikstof-crisis helpen daar zeker niet bij. De vraag is of deze impuls van de RVO voldoende zal zijn. We houden het voor u in de gaten!

Wilt u meer weten over deze blog? Dan kunt u contact opnemen met Carolijn Slegers of met één van onze teamleden van het brancheteam Bouw.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (
Lees onze disclaimer).