Download dit artikel als PDF 06 september 2017

Zijn in V.O.F. ingebrachte zaken vatbaar voor privé-schuldeisers?

Op 2 juni 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat in een V.O.F. ingebrachte zaken tot het afgescheiden vermogen van die V.O.F. behoren. Privé-schuldeisers van één van de vennoten kunnen geen verhaal nemen op die zaken. Wat speelde er?

De nabestaanden van een man die door een misdrijf om het leven is gekomen, dwingen via een civiele procedure af dat de dader hen een schadevergoeding moet betalen. Ter verzekering van die vordering laten zij beslag leggen op enkele onroerende zaken. Deze zaken waren voor de helft eigendom van de dader en voor de andere helft van diens broer en waren ingebracht in een V.O.F. waarvan ze beiden de vennoten waren. Er volgt een procedure tussen de nabestaanden en de broer waarin over en weer vorderingen worden ingesteld. Zo vorderde de broer een verklaring voor recht dat de beslagen op de onroerende zaken onrechtmatig waren. De broer stelt zich op het standpunt dat de in de V.O.F. ingebrachte onroerende zaken tot de gebonden V.O.F.-gemeenschap behoorden waarop zich uitsluitend zakelijke crediteuren kunnen verhalen.

Hof
Het hof verwerpt het standpunt van de broer. Het oordeelt dat de nabestaanden gerechtigd waren om ter verzekering van hun vordering op de dader beslag te leggen op diens aandeel in de onroerende zaken. De omstandigheid dat die waren ingebracht in de V.O.F. die door de dader en diens broer werd gedreven, doet hier volgens het hof niet aan af.

Hoge Raad
Hierover wordt in cassatie met succes geklaagd. De Hoge Raad overweegt kort en bondig dat nu de onroerende zaken waren ingebracht in de V.O.F., deze tot het afgescheiden vermogen van de V.O.F. zijn gaan behoren. Enkel schuldeisers van de V.O.F. kunnen zich daarop verhalen en dus niet de privé-schuldeisers van één van de vennoten. Dit betekent dat de nabestaanden geen verhaal kunnen nemen op (het aandeel van de dader in) de onroerende zaken, ook al behoren die gedeeltelijk aan de dader toe.


Wilt u meer weten over dit arrest van de Hoge Raad of over andere ondernemingsrechtelijke vraagstukken, neem dan contact op met Wouter van Loon, of met één van zijn collega's uit de sectie onderneming en vennootschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).