Download dit artikel als PDF 11 december 2014

Zorg en wonen: weer een nieuwe ontwikkeling

SmartAgent, een dienstverlener op het gebied van marktsegmentatie, productontwikkeling en marketing en communicatie, heeft een onderzoek gepubliceerd met als titel “De marktpotentie van het All-inclusive pension”. Uit dit onderzoek is gebleken dat de markt vraagt naar een combinatie van wonen en zorg waarbij de consument zelf betaalt voor de woning en de zorg en daarbij financieel tegemoet wordt gekomen door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige Zorg (Wlz). “De markt” betreft een doelgroep bestaande uit (vaak) alleenstaanden met een leeftijd van 80 jaar of meer en een koopkracht van ongeveer modaal. 

Het all-inclusive pension houdt in dat de consumenten zelfstandig wonen en tegen betaling gebruik kunnen maken van diverse diensten. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld dagelijkse zorg en alarmering, zijnde diensten die de doelgroep als basisvoorzieningen wenst, aldus het onderzoek. Daarnaast zijn er allerlei andere diensten denkbaar, zoals huishoudelijke hulp en het verstrekken van maaltijden. Deze vorm van wonen, gecombineerd met zorg, zou met name in de plaats moeten komen van het reguliere verzorgingshuis. Dit past binnen de ontwikkeling dat zorg steeds vaker extramuraal wordt.

Interessant is de vraag wat voor soort overeenkomst(en) aan een dergelijke wijze van huisvesting ten grondslag (moet) liggen. Worden er twee overeenkomsten gesloten, namelijk een huurovereenkomst en een overeenkomst betreffende het leveren van zorg? Maar wat gebeurt er dan als een van beide overeenkomsten eindigt, bijvoorbeeld als de zorgaanbieder geen zorg meer levert. En hoe zit dat met de huurprijs? Kan die zomaar verhoogd worden of kan de consument een beroep doen op de huurprijsbescherming uit het huurrecht? De eerste jurisprudentie hierover is inmiddels een feit. De rechtbank Gelderland heeft op 25 februari 2014 geoordeeld dat de overeenkomst tot het leveren van zorg en de huurovereenkomst in die kwestie zodanig met elkaar verbonden waren dat het eindigen van de zorgovereenkomst tot gevolg had dat de huurovereenkomst ook eindigde. Dat hoeft echter niet altijd zo te zijn, temeer nu het beleid van de overheid erop gericht is om wonen en zorg steeds meer van elkaar te scheiden.

De zojuist genoemde vragen kunnen cruciaal zijn bij het ontwikkelen van nieuwe concepten op het gebied van zorg en vastgoed. Bij deze ontwikkelingen dient in voldoende mate stil te worden gestaan bij de juridische gevolgen van het kiezen voor een bepaald model. Als die gevolgen niet voldoende worden onderkend, dan kan dat voor onaangename verrassingen zorgen, zowel voor de verhuurder en de zorgaanbieder, als voor de consument.

Wilt u meer weten over zorg en vastgoed, dan kunt u contact opnemen met het brancheteam Zorg of met één van onze Vastgoed & Omgeving specialisten.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).