24 februari 2023

Pharmaceutisch weekblad | Hoge Raad verheldert 'hinderpaalcriterium' rond vrije artsenkeuze

Regelmatig ontstaan discussies over de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg, die niet zo laag mag zijn dat de verzekerde een ‘hinderpaal’ ervaart. De Hoge Raad heeft bepaald dat het keuzemoment voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder het moment is om te bepalen of sprake is van een hinderpaal, en dus niet wanneer de verzekerde kennis heeft kunnen nemen van de polisvoorwaarden.


Bekijk download