13 september 2019

Overzicht van actuele ontwikkelingen op faillissements- goederenrechtelijk terrein

JUTD - Het artikel geeft een overzicht van de recente ontwikkelingen op het gebied van goederen- en faillissementsrecht. Daarbij staan de (aanstaande) wijzigingen in wetgeving en actuele jurisprudentie centraal. Bij de bespreking van jurisprudentie wordt een beknopte samenvatting gegeven van de meest relevante uitspraken van de Hoge Raad. Daarnaast wordt ingegaan op andere actualiteiten die verband houden met het goederen- en faillissementsrecht. Het artikel heeft betrekking op de periode medio februari tot en met medio augustus 2019.


Bekijk download