11 april 2022

Wanneer is er sprake van een huurovereenkomst?

BEDRIJFSHUISVESTING - Potentiële huurders en verhuurders treden vaak uitvoerig met elkaar in onderhandeling en leggen bepaalde afspraken vast, voorsorterend op het aangaan van de ‘definitieve’ huurovereenkomst. In de praktijk hebben we dan veelal te maken met bijvoorbeeld een huurbevestiging, een intentieovereenkomst of bijvoorbeeld een huurvoorstel waar een huurder akkoord op dient te geven. Doorgaans gaan partijen ervan uit dat er pas sprake is van een huurovereenkomst als er een handtekening is gezet onder een ‘echte’ huurovereenkomst. Dit is echter lang niet altijd het geval.


Bekijk download