Download dit artikel als PDF 13 januari 2014

Achmea mocht AGP gebruiken in 2013

Op 20 november jl. heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld dat Achmea de Achmea Geneesmiddelen Prijslijst (AGP) mocht hanteren in 2013. De vordering van de stichting Strategisch Beraad Amsterdam (SBA) en negentien apotheken om voor 2013 een andere vergoedingssystematiek overeen te komen, wees de voorzieningenrechter daarmee af.
 

Achmea heeft apotheken voor 2012-2013 twee soorten overeenkomsten aangeboden, namelijk een basisovereenkomst en een IDEA-overeenkomst. Het geschil dat aan de voorzieningenrechter is voorgelegd, heeft betrekking op een artikel uit de basisovereenkomst. In dit artikel is bepaald dat apotheken een vergoeding krijgen voor geneesmiddelen ter hoogte van het bedrag dat op de AGP is opgenomen.


SBA en de apotheken zijn van mening dat bovenstaande vergoedingssystematiek enkel voor 2012 geldt en dat voor 2013 in onderhandeling getreden had moeten worden over een nieuw vergoedingssysteem. Zij hebben zich ten eerste beroepen op bepalingen uit de basisovereenkomst en de bijlagen, waaruit dit zou kunnen worden opgemaakt. Ten tweede hebben SBA en de negentien apotheken gevorderd dat Achmea in 2013 de geneesmiddelen op basis van de G-standaard zou vergoeden, in plaats van de AGP. De G-standaard is een geneesmiddelenprijslijst die wordt opgesteld door het bedrijf Z-index.


De rechter oordeelde uiteindelijk dat de AGP-systematiek ook in 2013 door Achmea mocht worden gebruikt. De basisovereenkomst is door de apotheken aangegaan voor een periode van twee jaar (2012-2013) en geen enkele bepaling wijst erop dat de AGP-systematiek niet voor de gehele contractsperiode zou gelden. Wel staan er verwarrende bepalingen in de overeenkomst, maar op grond daarvan kan niet worden aangenomen dat een andere vergoedingssystematiek overeen gekomen dient te worden.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr Catelijne Bach en mr Wouter van Loon. Zij schreven een artikel over dit onderwerp in het Pharmaceutisch Weekblad.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer)