Download dit artikel als PDF 03 april 2020

De gevolgen van corona voor verhuur van woonruimte

In een eerder artikel schreven wij over de gevolgen van corona voor de verhuur van bedrijfsruimte. Inmiddels heeft zich met name op het gebied van verhuur van woonruimte een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Zo hebben belangrijke partijen afgesproken tijdelijk geen huisuitzettingen te doen én is een spoedwet aangekondigd die het mogelijk maakt om tijdelijke huurovereenkomsten te verlengen.

Tijdelijk geen ontruimingen
Door de coronacrisis moet niemand op straat belanden. Dat waren de woorden van minister van Veldhoven van Mileu en Wonen en de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) in een onlangs gepubliceerd gezamenlijk ‘statement’. Deze partijen hebben om die reden afgesproken tijdelijk geen huisuitzettingen te doen, tenzij hiervoor evidente redenen zijn. Hierbij kunt u denken aan criminele activiteiten of extreme overlast. Hier blijft het niet bij. De betrokken partijen hebben ook verklaard zich in te zullen spannen om ‘maatwerk’ te leveren indien huurders - ondanks de mogelijkheden die de overheid momenteel biedt - de huur niet kunnen betalen. Dit biedt huurders weliswaar geen garanties, maar wel de hoop dat verhuurders zich (enigszins) coulant zullen opstellen.

Overigens zijn kort gedingen tot ontruiming (wegens overlast of huurachterstand) momenteel hoe dan ook lastig, aangezien zittingen bij rechtbanken tot op heden niet doorgaan. Dit is alleen anders indien sprake is van ‘superspoed’, maar dat zijn uitzettingen in beginsel niet.

Spoedwet
In hetzelfde statement wordt ook aangekondigd dat momenteel spoedwetgeving in de maak is om te voorkomen dat huurders van tijdelijke huurovereenkomsten (twee jaar of korter) in de komende periode hun woning kwijt raken. Die wet moet het mogelijk maken om tijdelijke huurcontracten tijdens de coronacrisis te verlengen met een (nieuwe) tijdelijke periode. De gedachte is dat de coronacrisis het zoeken naar en vinden van andere woonruimte bemoeilijkt.

Deze wet zal zeker voor veel partijen een oplossing bieden omdat verlenging van een tijdelijke huurovereenkomst binnen het huidige wettelijke stelsel niet mogelijk is. Momenteel kunnen verhuurders uit twee opties kiezen: of de tijdelijke huurovereenkomst door middel van een aanzegging beëindigen of de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd voortzetten. In het laatste geval komt een verhuurder - wegens de verregaande huurbescherming die huurders in Nederland genieten - vervolgens niet makkelijk meer van een huurder af; in elk geval moet de verhuurder daarvoor altijd een gerechtelijke procedure starten.

Advies aan verhuurders
Hoe de nieuwe wet eruit gaat zien, is nog niet bekend. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. In de tussentijd is het voor verhuurders die geconfronteerd worden met een aflopende tijdelijke huurovereenkomst wel belangrijk om het zekere voor het onzekere te nemen en een aanzegging naar de huurder te sturen (conform artikel 7:271 lid 1 tweede volzin BW), al dan niet met de vermelding dat indien de wetgeving het zal toestaan, de verhuurder bereid is alsnog tot een oplossing te komen.


Indien u meer wilt weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Elnaz Fotowatkasb. Elnaz is advocaat binnen de sectie Vastgoed en lid van het brancheteam Bouw.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in (Lees onze disclaimer).