Download dit artikel als PDF 23 december 2020

De insolventietoets: wanneer mag een ondernemer een beroep doen op de WHOA?

Als een ondernemer verkeert in een toestand waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij op termijn zijn schulden niet meer kan betalen,  dan kan hij aan zijn schuldeisers en  aandeelhouders een akkoord aanbieden. Omgekeerd kunnen schuldeisers of  aandeelhouders de rechtbank verzoeken om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen die dan een akkoord aanbiedt.

Toelatingsvereiste
Voor toelating tot de WHOA moet het aannemelijk zijn dat de ondernemer op termijn zijn schulden niet meer kan betalen. Daarom kan een ondernemer - om een faillietverklaring af te wenden - al in een vroeg stadium een beroep doen op de WHOA. De ondernemer hoeft namelijk niet af te wachten totdat hij of zij zijn of haar schulden daadwerkelijk niet meer kan betalen. De ondernemer is nog wel  in staat om zijn lopende betalingsverplichtingen te voldoen. Tegelijkertijd voorziet hij of zij dat er geen realistisch perspectief bestaat om een faillissement af te wenden áls zijn of haar schulden niet worden geherstructureerd. Aan wat voor gevallen moet dan worden gedacht? Bijvoorbeeld het geval waarin een ondernemer voorziet dat hij of zij een lening die over een half jaar vervalt, niet zal kunnen terugbetalen en dat hij of zij bij het volledig opeisbaar worden van die lening insolvent zal raken. Het moet gaan om een onderneming die in de kern nog levensvatbaar is. Dat is een onderneming die, afgezien van de schuldenlasten, nog winstgevend is. In dat soort gevallen moet de ondernemer onmiddellijk met een beroep op de WHOA tot actie kunnen overgaan.

Ook een vereiste voor verbindend verklaring van akkoord
Om de schuldeisers aan het akkoord te binden dient de rechter  bij het verzoek tot  homologatie van het akkoord te toetsen of de ondernemer in een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij of zij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van schulden. Is die toestand er niet dan moet de rechter het verzoek afwijzen.


Deze blog is een onderdeel van onze reeks over de WHOA. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons WHOA-team of kijken op ons WHOA-platform.

Juridisch advies is altijd maatwerk. Deze blog bevat algemene informatie. Hoewel het artikel met veel aandacht en zorgvuldigheid is geschreven, is het verstandig om in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in te winnen. (Lees onze disclaimer).