Download dit artikel als PDF 25 mei 2020

De NOW wordt verlengd. NOW 2.0

Afgelopen week kondigde de minister van SZW de verlenging van het economisch noodpakket aan. Ook de NOW wordt verlengd. Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling (NOW 2.0) hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

Bonussen, eigen aandelen en dividend
Bedrijven die gebruik maken van de NOW 2.0 mogen over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Bonussen aan ‘gewone’ werknemers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wél toegestaan.

Scholing
Werkgevers worden daarnaast verplicht om hun werknemer te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hierover leggen werkgevers bij de aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring af. Om werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit.

Bedrijfseconomische ontslag
De correctie op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag blijft in de NOW 2.0 bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Heeft u vragen over de (gewijzigde) NOW-regeling? Wij denken graag met u mee!

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Arvid Munsters van de sectie Arbeid & Medezeggenschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in (Lees onze disclaimer
).