Download dit artikel als PDF 10 april 2020

De rol van de accountant bij een NOW-aanvraag

Sinds 6 april tot en met zondag 31 mei 2020 kunnen bedrijven een aanvraag voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) indienen bij het UWV. Is daarbij ook een rol weggelegd voor de accountant?

Kort samengevat, kunnen bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonkosten krijgen, naar rato van de omzetdaling. Voordat de hoogte van deze financiële tegemoetkoming (definitief) wordt vastgesteld en volledig wordt uitgekeerd, keert het UWV een voorschot van 80% uit indien zij positief op de aanvraag oordeelt. Voor meer informatie verwijs ik u naar deze blog over de NOW.

Aanvraag subsidie
Bij een aanvraag voor een voorschot is geen accountantsverklaring vereist. Wel zullen veel bedrijven / werkgevers een beroep doen op hun accountant (en loonadministrateur) om hen te voorzien van de juiste cijfers en eventueel bij te staan bij het invullen van de online-aanvraag. Een concrete rol is niet voor de accountant weggelegd bij de aanvraag voor een subsidie. Dit is anders bij de vaststelling daarvan.

Vaststelling subsidie
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist, maar dit wordt nog afhankelijk gesteld van de hoogte van het subsidiebedrag en/of de grootte van het bedrijf.

Aangegeven is dat men streeft om binnen vier weken na publicatie van de regeling (eind april 2020) meer duidelijkheid te geven en concreet te maken onder welke grens/grenzen een accountantsverklaring niet is vereist. Ook zal dan hoogstwaarschijnlijk duidelijk worden wat voor soort accountantsverklaring wordt vereist indien er een moet worden overgelegd. De regeling zal op deze punten hoogstwaarschijnlijk nog worden aangevuld. Wordt dus nog vervolgd.


Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Anna Kitslaar of een andere specialist uit ons brancheteam Finance.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).