Download dit artikel als PDF 10 april 2017

Gelden voor een relatiebeding dezelfde regels als voor een concurrentiebeding ?

Bij een concurrentiebeding kunnen de meeste mensen zich een goed beeld vormen. Het wordt een werknemer verboden na einde dienstverband bij de concurrent in dienst te treden. Vaak komt de vraag op of een relatiebeding eigenlijk ook een soort concurrentiebeding is en of daar dan ook dezelfde strenge eisen voor gelden.

De eisen aan een concurrentiebeding
De meeste werkgevers zijn redelijk vertrouwd met het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst. Het staat bij wijze van spreken standaard in de modellen. Werkgevers weten dat je een concurrentiebeding goed moet omschrijven en dat (desondanks) de kantonrechter altijd kritisch is ten aanzien van een concurrentiebeding. Het belang van de werknemer op vrije arbeidskeuze telt zwaar. Het is dan ook niet voor niets een grondrecht.

In artikel 7:653 BW – dat handelt over het concurrentiebeding - is het volgende gedefinieerd: ‘Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij de werknemer wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn’ is toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en het beding schriftelijk is overeengekomen. Voor minderjarige werknemers kun je geen concurrentiebeding overeenkomen. In een overeenkomst voor bepaalde tijd kan het alleen als je dat in een individueel geval doet op grond van ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’ en als je dat heel goed omschrijft.

Een relatiebeding
Een relatiebeding is een beding waarbij het de werknemer niet verboden is bij een concurrent of concurrenten in dienst te treden, maar waarbij een werknemer wordt verboden om gedurende een bepaalde periode na afloop van de arbeidsovereenkomst zaken te doen dan wel contact te onderhouden met relaties, ex-relaties en/of potentiële relaties van de voormalige werkgever. De vraag is of zo’n beding nou ook een beding is in de zin van artikel 7:653 BW? Als dat namelijk niet zo is zou je een relatiebeding mondeling kunnen afspreken met een 16-jarige werknemer of zou je een standaard relatiebeding risicoloos in alle modellen voor een overeenkomst voor bepaalde tijd kunnen opnemen. Het antwoord is: ja!

Een relatiebeding wordt behandeld als een concurrentiebeding.
Zonder dat de wetgever of de Hoge Raad zich hierover expliciet uitgelaten heeft, gaan rechters en juridische auteurs er op basis van de ruime definitie in artikel 7:653 BW eigenlijk allemaal van uit dat een relatiebeding ook onder de strekking van dat artikel valt. Dit betekent dus dat ook voor een relatiebeding geldt dat werkgever en werknemer dit schriftelijk moeten overeenkomen en dat het niet voor minderjarige werknemers kan worden bedongen.

Als een werkgever een relatiebeding wil opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kan dit alleen maar als de werkgever het relatiebeding heel zorgvuldig en op de persoon en de functie toegesneden omschrijft en duidelijk maakt dat het nodig is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. De rechter beziet een relatiebeding tenslotte met dezelfde kritische blik als het concurrentiebeding.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Jaap Broekman of met één van onze andere specialisten van de sectie Arbeid en Medezeggenschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).