Download dit artikel als PDF 22 juli 2014

HR laat uitspraak Hof in stand: CZ handelt in strijd met ‘hinderpaal-criterium’.

CZ heeft voor 2013 haar naturaverzekeringspolis aangepast. Uit deze polis volgt dat zij nog maar 50% van het marktconforme tarief hoeft te vergoeden aan haar verzekerden voor zorg van een niet-gecontracteerde aanbieder van specialistische GGZ-zorg. Momentum, een instelling voor specialistische GGZ-zorg, kon zich daar niet in vinden en heeft CZ in 2013 in kort geding gedagvaard. De rechter stelde Momentum in het gelijk en oordeelde dat 50% van het marktconforme tarief geen redelijke vergoeding is en dat CZ dit moet ophogen tot (minimaal) 75%. Het vergoeden van maar 50% van het marktconforme tarief levert voor verzekerden/patiënten immers een hinderpaal op om zorg van niet-gecontracteerde zorgaanbieders af te nemen.

De rechter in hoger beroep (het Hof) bevestigde op 9 juli 2013 dat CZ in strijd met het ‘hinderpaal-criterium’ had gehandeld. Dat de regering in een aanhangig wetsvoorstel heeft opgenomen dat zij voornemens is om het ‘hinderpaal-criterium’ af te schaffen, was voor het Hof geen reden om anders te oordelen. Het is namelijk nog niet zeker of het wetsvoorstel wordt aangenomen en of het schrappen van het ‘hinderpaal-criterium’ daar dan nog onderdeel van uitmaakt. De Hoge Raad heeft inmiddels bij uitspraak van 11 juli 2014 het oordeel van het Hof in stand gelaten.

Al in juni 2013 schreven mr Catelijne Bach en mr Wouter van Loon een artikel over de uitspraak van de rechter in eerste aanleg. Wilt u meer lezen over deze uitspraak, dan verwijzen wij u naar hun artikel in het Pharmaceutisch Weekblad. Voor meer informatie kunt u met hen contact opnemen.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).