Download dit artikel als PDF 22 juli 2015

Mag een apotheker een geneesmiddel van een ander merk afleveren?

In 2010 krijgt een patiënt van zijn huisarts een recept voor het medicijn Lescol 80 mg (Lescol). Als de patiënt dit medicijn bij zijn apotheek wil ophalen, krijgt hij echter in plaats van Lescol het goedkopere medicijn fluvastatine 80 mg mee. Fluvastatine heeft dezelfde werkzame stoffen als Lescol, maar is van een ander, goedkoper merk. De apotheker doet dit omdat hij op grond van de overeenkomst met de zorgverzekeraar het goedkoopste geneesmiddel moet afleveren (substitutiebeleid).

Niet eens met goedkoper geneesmiddel
De patiënt neemt de goedkopere variant mee en gebruikt het geneesmiddel vervolgens een tijdje. Echter dient hij op 16 augustus 2013 een klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege. Hij is het niet eens met de handelswijze van de apotheker bij terhandstelling van het medicijn fluvastatine. De patiënt vindt dat de apotheker zonder overleg de goedkopere variant aan hem heeft meegegeven (‘het geneesmiddel zonder overleg heeft gesubstitueerd’). Hierdoor heeft de apotheker volgens de patiënt onzorgvuldig gehandeld. De apotheker is het niet met de patiënt eens. Hij geeft aan dat er weldegelijk overleg heeft plaatsgevonden met de patiënt, waarbij de patiënt er ook op is gewezen dat alleen het geneesmiddel fluvastatine voor vergoeding in aanmerking komt.

Uitspraak
Nadat het Regionaal Tuchtcollege de apotheker in het gelijk stelde, heeft nu ook het Centraal Tuchtcollege de klacht van de patiënt afgewezen. Volgens het Centraal Tuchtcollege mag een apotheker substitueren nadat deze toestemming heeft gekregen van de huisarts én van de patiënt. In deze zaak is voldoende vast komen te staan dat de vereiste toestemming is verkregen. Daarnaast was er ook geen medische noodzaak om toch het (duurdere) medicijn Lescol aan de patiënt mee te geven.

Artikel in Pharmaceutisch Weekblad
Wilt u meer weten over deze uitspraak van het Centraal Tuchtcollege, dan verwijzen wij u naar het artikel van mr Catelijne Bach en mr Wouter van Loon in het Pharmaceutisch Weekblad. Catelijne en Wouter zijn beiden lid van ons Brancheteam Zorg. Voor meer informatie kunt u ook met hen contact opnemen.


Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).