Download dit artikel als PDF 09 maart 2020

Oneerlijk procesgedrag wordt afgestraft

Steeds vaker wordt oneerlijk procesgedrag door de rechter gesanctioneerd (afgestraft) door degene die zich daaraan schuldig heeft gemaakt te veroordelen in de volledige proceskosten van de andere procespartij. Een goede ontwikkeling.

Onze collega’s Dineke van Dal en Mark Geurts deden deze oproep reeds in hun artikel getiteld “Het prijskaartje van het procesrecht” gepubliceerd in Compendium Beslag- en executierecht. Daarnaast heeft collega Anna Kitslaar hierover als medeauteur op 17 juli 2018 een stuk geschreven in het FD.

Recente rechtspraak wijst uit dat dit ook daadwerkelijk steeds vaker gebeurt. Zie hiervoor onder andere een uitspraak van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 21 januari 2020 (een proceskostenveroordeling van € 242.040,50) en een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 18 februari 2020 (een proceskostenveroordeling van € 126.451,65) waar onze collega’s Robbert Roeffen, Dineke van Dal en Mark Geurts aan hebben gewerkt.