Download dit artikel als PDF 27 juli 2020

OPGELET: vanaf 27 september 2020 registratieplicht UBO’s

Op 23 juni jl. heeft de Eerste Kamer het UBO-wetsvoorstel aangenomen. Hierdoor zijn  ondernemingen vanaf 27 september 2020 verplicht om hun eigenaren of de personen die de zeggenschap hebben in te schrijven in een zogeheten UBO-register.  Het doel daarvan is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen en financiering van terrorisme. Het niet (op tijd) registeren is een economisch delict, waarop een geldboete (van € 20.750) of zelfs gevangenisstraf staat.

UBO’s
Een Ultimate Benificial Owner of uiteindelijk belanghebbende (UBO) is de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit. Dat is iemand die een (in)direct belang heeft van meer dan 25% van het kapitaalbelang (aandelen of stemrecht) dan wel op een andere manier feitelijk de zeggenschap heeft in een juridische entiteit. De UBO-registratieplicht geldt voor niet-beursgenoteerde bv’s en nv’s, verenigingen, coöperaties, stichtingen, maatschappen en VOF’s. Voor Verenigingen van Eigenaren en eenmanszaken geldt geen UBO-registratieplicht.  

Wat is nu de stand van zaken?
Door invoering van de UBO-wetgeving zijn rechtspersonen en andere juridische entiteiten die vóór 27 september 2020 zijn opgericht, verplicht om binnen 1,5 jaar na die datum hun UBO te registeren. Voor juridische entiteiten die op of na 27 september 2020 worden opgericht, geldt dat zij binnen één week na oprichtingsdatum hun UBO moeten registeren. 

Wie moet de UBO inschrijven?
De persoon aan wie de vennootschap of andere juridische entiteit toebehoort of ieder der bestuurders of - als die er niet zijn - degene die de dagelijkse leiding voert (feitelijk bestuurder), is verplicht om de UBO in te schrijven. Het niet (op tijd) registeren is een economisch delict, waarop een geldboete (van € 20.750) of zelfs gevangenisstraf staat. De Belastingdienst zal toezicht houden op de registratieplicht.

Openbaar en gesloten UBO-register
Er komt zowel  een openbaar als een gesloten UBO-register. Het openbare register zal via de Kamer van Koophandel (online) tegen een vergoeding zichtbaar zijn voor iedereen. In dat register komen de naam, geboortemaand en -jaar, burgerlijke staat, nationaliteit en aard en omvang van het belang (bijvoorbeeld 25% tot en met 100%, zonder geldbedragen) van de UBO te staan. De UBO kan de KvK verzoeken om bepaalde gegevens te laten afschermen (maar niet van de bevoegde overheidsinstanties). Dat is mogelijk als er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld als de UBO door publicatie van de gegevens het risico op bijvoorbeeld fraude, ontvoering, chantage of intimidatie loopt. Tegen een afwijzing van dat verzoek kan de UBO bij de KvK in bezwaar en daarna bij de rechter in beroep gaan.

Het gesloten register is alleen te zien voor de FIU-Nederland (een overheidsinstantie die meldingen van ongebruikelijke transacties regelt en onderzoekt) en andere bevoegde autoriteiten (zoals de Belastingdienst).  In het gesloten register zal, naast de informatie uit het openbare register, meer gedetailleerde informatie over de UBO komen te staan.

Transparantie
De KvK kan op verzoek van de UBO aan hem/haar berichten hoeveel keer zijn of haar gegevens zijn opgevraagd. Er is geen verplichting om te berichten aan wie de gegevens zijn verstrekt. Het UBO-register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. Instanties zijn met het UBO-register gebaat doordat personen hun financieel economische criminaliteit niet meer kunnen verhullen achter juridische entiteiten.

 

Wilt u meer weten over deze blog? Neem dan contact op met Aaron Bouman van de sectie Insolventie & Herstructurering of Angela van Buuren-Evers van het brancheteam Finance.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).