Download dit artikel als PDF 19 oktober 2018

Werknemers treden automatisch in dienst van doorstarter gedurende opzegtermijn

In een door de FNV en enkele ontslagen werknemers aangespannen procedure heeft de kantonrechter van de Rechtbank Limburg geoordeeld dat sprake is van overgang van onderneming in faillissement na een pre-pack. Veel werknemers die eerder buiten de boot vielen van de gerealiseerde doorstart, blijken nu automatisch voor de duur van de opzegtermijn in dienst te zijn getreden van de doorstarter.

In 2015 werd transportbedrijf PGV failliet verklaard. Voorafgaand aan dit faillissement zijn tussen de stille bewindvoerder en verschillende partijen gesprekken gevoerd over een eventuele doorstart. De stille bewindvoerder (of beoogd curator) is een door de rechtbank benoemde persoon die vooruitlopend op een faillissement al een eventuele doorstart voorbereidt en na de faillietverklaring wordt benoemd tot curator. Op de dag van faillietverklaring van PGV zijn alle werknemers door de curator ontslagen. Daarna zijn de activiteiten en aantal personeelsleden van PGV door de doorstarter overgenomen. Vakbond FNV en enkele ontslagen werknemers menen echter dat de werknemers met behoud van arbeidsvoorwaarden in dienst zijn getreden bij de doorstarter.

Werknemersbescherming bij pre-pack doorstart
In deze zaak heeft de rechtbank de procedure aangehouden in afwachting van de Smallsteps-uitspraak van het Hof van Justitie (verwijzing: eerdere blog). Het Hof van Justitie oordeelde dat in geval van een pre-pack alle werknemers automatisch en onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst treden van de doorstarter. De Richtlijn 2001/23/EG biedt hiervoor een uitzondering als:

  1. de verkoper is verwikkeld in een faillissementsprocedure,
  2. die procedure is ingeleid met het oog op de liquidatie van het vermogen van de onderneming en
  3. de procedure staat onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie.

Uitzondering niet van toepassing
In dit geval staat de tweede voorwaarde ter discussie. FNV meent dat de faillissementsprocedure was bedoeld voor het doorstarten van de onderneming, terwijl de doorstarter stelt dat het doel het liquideren van het vermogen van PGV was. De kantonrechter is het eens met FNV. Tijdens de fase voorafgaand aan het faillissement was al duidelijk dat een doorstart het doel was. De stille bewindvoerder had toen namelijk diverse biedingen van verschillende partijen (waaronder indirect de moedervennootschap van PGV) ontvangen.

Overgang van onderneming
Volgens de kantonrechter is er dan ook sprake van overgang van onderneming met behoud van de identiteit van PGV. De doorstarter verricht immers nagenoeg dezelfde werkzaamheden als PGV, terwijl ook de immateriële activa, het klantenbestand en de handelsnaam zijn verkregen door de doorstarter. Alle werknemers van PGV zijn dan ook automatisch en met dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst getreden van de doorstarter.

Opzegging in strijd met opzegverbod
De kantonrechter stelt vast dat de arbeidsovereenkomst vóór de overgang van onderneming zijn opgezegd door de curator (met een opzegtermijn van zes weken op grond van de Faillissementswet). Die opzegging is in strijd met het bij overgang van onderneming geldende opzegverbod. De werknemers hadden dan ook de vernietigbaarheid van de opzegging (tijdig binnen twee maanden na de opzegging) moeten inroepen. Nu zij dit hebben nagelaten, zijn zij weliswaar onder dezelfde arbeidsvoorwaarden en automatisch in dienst getreden van de doorstarter, maar slechts voor de duur van de (resterende) opzegtermijn van zes weken. De loonafspraken van de werknemers van PGV zijn beperkt tot de resterende opzegtermijn.

 

Wilt u meer weten over deze blog? Dan kunt u contact opnemen met Carolijn Slegers, Aaron Bouman of met één van onze andere specialisten Insolventie en Herstructurering.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).