Download dit artikel als PDF 04 februari 2021

WHOA en de zorg

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van kracht geworden. Het betreft een in de Faillissementswet opgenomen mogelijkheid voor een schuldenaar om een akkoord aan te bieden aan haar schuldeisers om daarmee een aanstaand faillissement te voorkomen. In de afgelopen weken zijn de eerste WHOA-uitspraken gepubliceerd. Zo ook een zaak van een zorginstelling op het gebied van verslavingszorg. De rechtbank Amsterdam heeft op 15 januari 2021 op verzoek van deze zorginstelling een beschikking gewezen, waarin een verzoek tot toepassing van de WHOA-procedure werd toegewezen.

Voordat ik de zaak toelicht, sta ik eerst even stil bij de WHOA. Hoe werkt die precies?

WHOA
Volgens de WHOA kan een schuldenaar aan de rechtbank verzoeken om een procedure te openen waarbinnen een akkoord kan worden aangeboden. Een dergelijk verzoek kan een schuldenaar zelfstandig doen ter voorkoming van een faillissement. Het indienen van een verzoek onder de WHOA zal in de praktijk naar verwachting ook vaak een reactie zijn op het aanvragen van het faillissement door schuldeisers.

Schuldeisers zijn volgens de WHOA in klassen ingedeeld en zij moeten uiteindelijk stemmen over een door de schuldenaar aangeboden akkoord. Als één klasse van schuldeisers vóórstemt, dan wordt het akkoord aan de rechtbank ter goedkeuring (zogenaamde homologatie) voorgelegd. Tijdens de procedure behoudt een schuldenaar controle over de onderneming. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de WHOA verwijs ik naar de speciale WHOA-webpage van ons kantoor.

Zorginstelling doet WHOA-verzoek
Terug naar de zaak waar ik in de inleiding over sprak. Een in 2018 opgerichte zorginstelling (een BV) levert, in samenwerking met een gelijktijdig opgerichte stichting en een gelieerde BV, zorg aan verslaafden en hun familie. Op dit moment zijn de activiteiten gestaakt. Er is nog één werknemer in dienst. De zorginstelling heeft zich ten doel gesteld om tot een gecontroleerde afwikkeling van de bedrijfsvoering te komen. Het door haar aan te bieden akkoord zal dus niet uitgaan van continuïteit van de rechtspersoon maar van beëindiging van de activiteiten en afwikkeling buiten faillissement. De schuldenlast bedraagt ongeveer € 200.000,=. Daartegenover staan nog bedragen die door de stichting zijn of kunnen worden gedeclareerd en die toekomen aan de zorginstelling.

De zorginstelling stelt een adempauze nodig te hebben om een akkoord voor te bereiden, aan te bieden en uit te voeren. Zij vraagt daarom aan de rechtbank om toepassing van de WHOA-procedure, waarbij zij tevens vraagt om het gelasten van een zogenaamde afkoelingsperiode van vier maanden. Daarmee kan immers worden voorkomen dat individuele verhaalsacties de onderneming uiteen doen vallen en wordt ervoor gezorgd dat de activa bijeen blijft.

Uitspraak rechtbank
De rechtbank wijst de verzoeken van de zorginstelling toe. Opvallend daaraan is dat een afkoelingsperiode op grond van de wet alleen kan worden toegewezen als dat noodzakelijk is voor het voortzetten van de onderneming. De zorginstelling wil echter de activiteiten gecontroleerd afwikkelen. De rechtbank overweegt dat ook in een dergelijk geval behoefte aan een afkoelingsperiode kan bestaan en dat dit aansluit bij het doel van de WHOA. De rechtbank overweegt daarbij ook dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers door het gelasten van een afkoelingsperiode niet wezenlijk worden geschaad.

Een ander opvallend element in de uitspraak van de rechtbank is het benoemen van een “observator”. Aanleiding daarvoor is een geschil tussen de aandeelhouders van de onderneming over wie nu het bestuur vormt. Een observator kan volgens de WHOA worden benoemd om toezicht te houden op het traject.

Commentaar
Deze uitspraak zo kort na de invoering van de WHOA laat zien dat er in de praktijk behoefte bestaat aan deze mogelijkheid om een faillissement te voorkomen, ook als geen sprake is van het voortzetten van activiteiten. De WHOA biedt in ieder geval ook zorginstellingen met financiële problemen een (extra) mogelijkheid om tot sanering van schulden te komen.


Wilt u meer weten over deze blog, dan kunt u contact opnemen met Boudewijn Cremers of één van de andere leden van ons brancheteam Zorg of met Frank Smetsers.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).