Helpdesk corona

Het coronavirus heeft zich door heel Nederland verspreid. Wat zijn de gevolgen voor u als werkgever nu iedereen verzocht wordt om thuis te werken? En kunt u een beroep doen op overmacht als u onverhoopt uw afspraken niet na kunt komen? Wij zetten voor u de meest gestelde (juridische) vragen en antwoorden op een rij.

    ONDERNEMINGSRECHT - Claire Krüger / 088 90 80 858 - c.kruger@vil.nl

 • Betalingsproblemen
  Alle bijeenkomsten zijn verboden tot 1 juni 2020. Kappers, schoonheidsspecialisten en nagelsalons sluiten tot en met 6 april. Wat betekenen deze maatregelen voor uw bedrijf? Hoe houdt u uw onderneming ook in deze bizarre tijden voldoende liquide? De overheid probeert ondernemers op verschillende manieren tegemoet te komen.
  Lees meer over betalingsproblemen

 • Contracten
  Het virus heeft tot gevolg dat contracten niet altijd kunnen worden nagekomen: leveringen of diensten kunnen bijvoorbeeld niet meer tijdig of helemaal niet meer worden verricht. Bent u aansprakelijk als u het contract door het coronavirus niet nakomt, of kunt u een beroep doen op overmacht?
  Lees meer over contracten

 • Selectief betalen
  Veel bedrijven verkeren in zwaar weer. Bestuurders zullen deze uitdaging moeten aangaan en de onderneming proberen draaiende te houden. Daarbij hoort ook het betalen van crediteuren. En het afwegen welke schulden wel en (nog) niet worden betaald. Een crediteur die onbetaald blijft en de curator in een faillissement kunnen het bestuur immers in bepaalde situaties aansprakelijk stellen vanwege het onbetaald laten van schulden. Wanneer loopt de bestuurder het risico van bestuursaansprakelijkheid?
  Lees meer over selectief betalen

    ARBEIDSRECHT - Jaap Broekman / 088 90 80 912 - j.broekman@vil.nl
    Hulp bij uw NOW aanvraag

 • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) - DEEL 2
  Op 31 maart presenteerde de minister van SZW de details van de NOW-regeling. Het aanvraagloket voor de regeling opent als het goed is op 6 april aanstaande. Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonkosten krijgen (naar rato van de omzetdaling). Wat houdt de regeling nog meer in en hoe vraag je hem aan? 
  Aanvraag NOW

 • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) - DEEL 1
  Op 17 maart introduceerde het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze maatregel treedt in de plaats van de regeling Werktijdverkorting (Wtv), welke met onmiddellijke ingang is ingetrokken. Hoe gaat dat in zijn werk?
  Lees meer over de NOW

 • Personeelskosten
  Indien u in deze tijden merkt dat u meer personeel(skosten) heeft dan u nu eigenlijk kunt gebruiken, zijn er diverse mogelijkheden om dit in toom te houden. We zetten deze voor u op een rij zodat uw onderneming deze moeilijke tijden kan doorstaan.
  Lees meer over personeelskosten

 • Aanspraak op loon
  De regering vraagt of werknemers waar mogelijk thuiswerken. Maar in heel veel bedrijfstakken is dat echter niet mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan alle horecamedewerkers die nu duimen moeten draaien omdat door de regering de horeca op slot gegooid is. Hebben die werknemers recht op loon? Of moeten die werknemers nu verplicht vakantie opnemen?
  Lees meer over loonkosten

    HUURRECHT - Elnaz Fotowatkasb / 088 90 80 929 - e.fotowatkasb@vil.nl

 • Verhuur woonruimte
  Op het gebied van verhuur van woonruimte hebben belangrijke partijen afgesproken tijdelijk geen huisuitzettingen te doen. Daarnaast is er een spoedwet aangekondigd die het mogelijk maakt om tijdelijke huurovereenkomsten te verlengen.
  Lees meer over verhuur wooonruimte

 • Effecten op huurrelaties
  Veel huurders (niet alleen van horeca!) vragen zich af of de forse omzetdaling waar ze mee te kampen hebben een grond voor verlaging van de huur kan opleveren. Verhuurders vragen zich op hun beurt af hoe zij met de vraag om uitstel van hun huurders om moeten gaan. We zullen een en ander voor u toelichten.
  Lees meer over de effecten op huurrelaties

    HERSTRUCTURERING - Olaf Poorthuis / 088 90 80 867 - o.poorthuis@vil.nl

 • Uitstel van betaling
  Veel bedrijven hebben liquiditeitsproblemen. Gelukkig schiet de overheid te hulp met maatregelen die de liquiditeit kunnen verbeteren. Maar wat als het niet genoeg is? Goede liquiditeitsbegrotingen kunnen dan helpen. Het kan namelijk lonen om verschillende scenario’s naast elkaar te zetten. Bijvoorbeeld een liquiditeitsbegroting die uitgaat van de huidige situatie en een begroting die uitgaat van het slechtste geval waarbij de omzet nog verder terugloopt.
  Lees meer over uitstel van betaling

    PRIVACY - Rik Geurts / 088 90 80 838 - r.geurts@vil.nl

 • Screenen op gezondheidsklachten
  Sommige bedrijven overwegen in verband met het coronavirus om hun werknemers bij de ingang van hun gebouw te screenen op gezondheidsklachten. Dit doen ze om te voorkomen dat zieke mensen het gebouw ingaan en zo anderen besmetten. Of je dit als bedijf volgens de wet zomaar mag doen, is lastig te beantwoorden. Bij deze lichten we enkele relevante aspecten uit de privacywetgeving toe die van toepassing zijn op selectie aan de poort.
  Lees meer over de privacywetgeving

    IT-PROJECTEN - Rik Geurts / 088 90 80 838 - r.geurts@vil.nl

 • Implementatie IT-projecten
  Met deze checklist bieden wij u een handvat voor het maken van keuzes in de implementatie van IT-projecten die in verband met de coronamaatregelen (mogelijk) vertraging oplopen. De checklist kan zowel gebruikt worden door de IT-leverancier als door de opdrachtgever.
  Lees meer over de implementatie van IT-projecten

Zorgbranche

    Boudewijn Cremers / 088 90 80 916 - b.cremers@vil.nl

 • Werkweigering in verband met angst coronavirus
  Door het coronavirus wordt de druk op de zorgsector alsmaar groter. Van zorgpersoneel wordt veel gevraagd, terwijl juist zij een groter risico lopen op besmetting met het coronavirus. Mogen werknemers in de zorg die vrezen voor besmetting met het coronavirus weigeren om te komen werken?
  Lees meer over werkweigering

 • Verplicht om zorg te verlenen?
  Het advies van het RIVM is om zoveel mogelijk thuis te werken. Voor zorgpersoneel geldt echter dat zij pas niet naar hun werk mogen komen op het moment dat zij zelf klachten en koorts hebben. Maar wat nu als je geen klachten hebt maar wel vreest dat jouw (potentiële) patiënten besmet zijn? Ben je dan toch verplicht om te werken?
  Lees meer over verplicht zorg verlenen

 • Overmacht en contracten
  Het coronavirus heeft onder andere tot gevolg dat contracten niet meer kunnen worden nagekomen: leveringen of diensten kunnen bijvoorbeeld niet meer tijdig of helemaal niet meer worden verricht. Bent u (of uw contractspartij) aansprakelijk als u het contract door het coronavirus niet nakomt, of is er een beroep op overmacht mogelijk?
  Lees meer over overmacht en contracten

Vragen over corona
Heeft u ondersteuning nodig in deze crisis? U kunt ons altijd bereiken op 088 - 90 80 800. Maar u kunt ons ook direct mailen met uw vragen naar corona@vil.nl.