Corona nieuws

De diverse ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Via onze blogs houden wij u op de hoogte welke impact het coronavirus vanuit de verschillende rechtsgebieden heeft op uw organisatie. 

ONDERNEMINGSRECHT - Claire Krüger / 088 90 80 858 - c.kruger@vil.nl

 • Staatsgaranties voor leningen aan ondernemingenn
  Er is een extra maatregel in het leven geroepen die het verkrijgen van kredieten voor ondernemers die in liquiditeitsproblemen komen makkelijker moeten maken. Met de zogenaamde GO-C regeling is het de bedoeling dat ondernemers makkelijker geld kunnen aantrekken, omdat de kredietverstrekkende bank een staatsgarantie krijgt.
  Lees meer over de GO-C regeling

 • Virtueel vergaderen
  Overleg is in deze crisissituatie van wezenlijk belang en in sommige gevallen zelfs verplicht. Op woensdag 8 april werd een tijdelijke spoedwet ingediend bij de Tweede Kamer waardoor virtueel vergaderen mogelijk wordt gemaakt. Minister Dekker komt met deze spoedwet tegemoet aan een vurige wens van bedrijven.
  Lees meer over virtueel vergaderen

 • Betalingsproblemen
  Alle bijeenkomsten zijn verboden tot 1 juni 2020. Kappers, schoonheidsspecialisten en nagelsalons sluiten tot en met 6 april. Wat betekenen deze maatregelen voor uw bedrijf? Hoe houdt u uw onderneming ook in deze bizarre tijden voldoende liquide? De overheid probeert ondernemers op verschillende manieren tegemoet te komen.
  Lees meer over betalingsproblemen

 • Contracten
  Het virus heeft tot gevolg dat contracten niet altijd kunnen worden nagekomen: leveringen of diensten kunnen bijvoorbeeld niet meer tijdig of helemaal niet meer worden verricht. Bent u aansprakelijk als u het contract door het coronavirus niet nakomt, of kunt u een beroep doen op overmacht?
  Lees meer over contracten

 • Selectief betalen
  Veel bedrijven verkeren in zwaar weer. Bestuurders zullen deze uitdaging moeten aangaan en de onderneming proberen draaiende te houden. Daarbij hoort ook het betalen van crediteuren. En het afwegen welke schulden wel en (nog) niet worden betaald. Een crediteur die onbetaald blijft en de curator in een faillissement kunnen het bestuur immers in bepaalde situaties aansprakelijk stellen vanwege het onbetaald laten van schulden. Wanneer loopt de bestuurder het risico van bestuursaansprakelijkheid?
  Lees meer over selectief betalen

ARBEIDSRECHT - Jaap Broekman / 088 90 80 912 - j.broekman@vil.nl

 • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 3.0 - DEEL 5
  De NOW 3.0 houdt kort gezegd in dat de huidige NOW-regelingen (1.0 en 2.0) met ingang van 1 oktober 2020 met een drietal tijdvakken van drie maanden zullen worden verlengd. Wij hebben de inhoud van de NOW 3.0 voor u opgesomd, met daarbij een onderscheid tussen de verschillende regelingen die per tijdvak zullen (gaan) gelden.
  Factsheet NOW 3.0

 • Vakantiedagen in het coronatijdperk
  Veel werknemers nemen momenteel minder vakantiedagen op om ze vervolgens in het najaar in te zetten. Werkgevers hopen echter in de herfst weer op volle kracht te kunnen draaien en hebben daar hun werknemers hard bij nodig. Hoe zou er vanuit juridisch oogpunt omgegaan moeten worden met vakantiedagen?
  Vakantiedagen

 • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) - DEEL 4
  Afgelopen week kondigde de minister van SZW de verlenging van het economisch noodpakket aan. Ook de NOW wordt verlengd. Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht kan hierdoor zijn personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling (NOW 2.0) hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.
  NOW 2.0

 • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) - DEEL 3
  Gisteren maakte de minister van SZW bekend dat de NOW-regeling al na zo’n drie weken op de schop gaat. De regeling wordt, na klachten van een aantal werkgevers- en werknemersorganisaties, aangepast voor concerns met meerdere dochterbedrijven.
  Aanpassing NOW voor concerns

 • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) - DEEL 2
  Op 31 maart presenteerde de minister van SZW de details van de NOW-regeling. Het aanvraagloket voor de regeling opent als het goed is op 6 april aanstaande. Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonkosten krijgen (naar rato van de omzetdaling). Wat houdt de regeling nog meer in en hoe vraag je hem aan? 
  Aanvraag NOW

 • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) - DEEL 1
  Op 17 maart introduceerde het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze maatregel treedt in de plaats van de regeling Werktijdverkorting (Wtv), welke met onmiddellijke ingang is ingetrokken. Hoe gaat dat in zijn werk?
  Lees meer over de NOW

 • Personeelskosten
  Indien u in deze tijden merkt dat u meer personeel(skosten) heeft dan u nu eigenlijk kunt gebruiken, zijn er diverse mogelijkheden om dit in toom te houden. We zetten deze voor u op een rij zodat uw onderneming deze moeilijke tijden kan doorstaan.
  Lees meer over personeelskosten

 • Aanspraak op loon
  De regering vraagt of werknemers waar mogelijk thuiswerken. Maar in heel veel bedrijfstakken is dat echter niet mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan alle horecamedewerkers die nu duimen moeten draaien omdat door de regering de horeca op slot gegooid is. Hebben die werknemers recht op loon? Of moeten die werknemers nu verplicht vakantie opnemen?
  Lees meer over loonkosten

VASTGOED & HUURRECHT - Elnaz Fotowatkasb / 088 90 80 929 - e.fotowatkasb@vil.nl

 • De gevolgen voor corona voor aannemingsovereenkomsten
  Terwijl de rookwolken van PFAS en stikstofuitstoot nog niet zijn opgetrokken, heeft ook de uitbraak van corona grote gevolgen voor de bouwsector. Gelukkig kan er met behulp van het protocol Samen veilig doorwerken redelijk worden doorgewerkt, maar toch zijn er vragen en zorgen.
  Lees meer over aannemingsovereenkomsten

 • Verhuur woonruimte
  Op het gebied van verhuur van woonruimte hebben belangrijke partijen afgesproken tijdelijk geen huisuitzettingen te doen. Daarnaast is er een spoedwet aangekondigd die het mogelijk maakt om tijdelijke huurovereenkomsten te verlengen.
  Lees meer over verhuur wooonruimte


HERSTRUCTURERING - Frank Smetsers / 088 90 80 976 - f.smetsers@vil.nl

 • Uitstel van betaling
  Veel bedrijven hebben liquiditeitsproblemen. Gelukkig schiet de overheid te hulp met maatregelen die de liquiditeit kunnen verbeteren. Maar wat als het niet genoeg is? Goede liquiditeitsbegrotingen kunnen dan helpen. Het kan namelijk lonen om verschillende scenario’s naast elkaar te zetten. Bijvoorbeeld een liquiditeitsbegroting die uitgaat van de huidige situatie en een begroting die uitgaat van het slechtste geval waarbij de omzet nog verder terugloopt.
  Lees meer over uitstel van betaling

PRIVACY - Rik Geurts / 088 90 80 838 - r.geurts@vil.nl

 • Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wijzigt standpunt omtrent selectie aan de poort
  In onderstaande blog bespraken wij dat sommige bedrijven de temperatuur van werknemers opmeten om te screenen op gezondheidsklachten. We gingen toen verder in op enkele relevante aspecten uit de privacywetgeving die van toepassing zijn op selectie aan de poort. In deze blog bespreken wij de meest recente ontwikkelingen op dit gebied.
  Lees meer over het standpunt van de AP

 • Screenen op gezondheidsklachten
  Sommige bedrijven overwegen in verband met het coronavirus om hun werknemers bij de ingang van hun gebouw te screenen op gezondheidsklachten. Dit doen ze om te voorkomen dat zieke mensen het gebouw ingaan en zo anderen besmetten. Of je dit als bedijf volgens de wet zomaar mag doen, is lastig te beantwoorden. Bij deze lichten we enkele relevante aspecten uit de privacywetgeving toe die van toepassing zijn op selectie aan de poort.
  Lees meer over de privacywetgeving

IT-PROJECTEN - Rik Geurts / 088 90 80 838 - r.geurts@vil.nl

 • Implementatie IT-projecten
  Met deze checklist bieden wij u een handvat voor het maken van keuzes in de implementatie van IT-projecten die in verband met de coronamaatregelen (mogelijk) vertraging oplopen. De checklist kan zowel gebruikt worden door de IT-leverancier als door de opdrachtgever.
  Lees meer over de implementatie van IT-projecten

Zorgbranche

Van alle sectoren heeft het virus de meeste impact op de zorgbranche. Vanuit ons brancheteam zorg vallen ons de volgende zaken op.

ZORG - Boudewijn Cremers / 088 90 80 916 - b.cremers@vil.nl

 • Welke steunmaatregelen voor aanbieders van langdurige zorg zijn er bekend?
  Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft steunmaatregelen gepubliceerd namens alle Nederlandse zorgverzekeraars en zorgkantoren die zij vertegenwoordigt. Nog niet alle steunmaatregelen zijn uitgewerkt en er gelden per soort zorgaanbieder andere regels. Er zijn ook steunmaatregelen vanuit de Rijksoverheid aangekondigd. We begrijpen dat het niet altijd even duidelijk is op welke steunmaatregelen u een beroep kunt doen. In een aantal blogs maken wij dit daarom per zorgaanbieder inzichtelijk.
  Lees meer over steunmaatregelen aanbieders langdurige zorg

 • Werkweigering in verband met angst coronavirus
  Door het coronavirus wordt de druk op de zorgsector alsmaar groter. Van zorgpersoneel wordt veel gevraagd, terwijl juist zij een groter risico lopen op besmetting met het coronavirus. Mogen werknemers in de zorg die vrezen voor besmetting met het coronavirus weigeren om te komen werken?
  Lees meer over werkweigering

 • Verplicht om zorg te verlenen?
  Het advies van het RIVM is om zoveel mogelijk thuis te werken. Voor zorgpersoneel geldt echter dat zij pas niet naar hun werk mogen komen op het moment dat zij zelf klachten en koorts hebben. Maar wat nu als je geen klachten hebt maar wel vreest dat jouw (potentiële) patiënten besmet zijn? Ben je dan toch verplicht om te werken?
  Lees meer over verplicht zorg verlenen

 • Overmacht en contracten
  Het coronavirus heeft onder andere tot gevolg dat contracten niet meer kunnen worden nagekomen: leveringen of diensten kunnen bijvoorbeeld niet meer tijdig of helemaal niet meer worden verricht. Bent u (of uw contractspartij) aansprakelijk als u het contract door het coronavirus niet nakomt, of is er een beroep op overmacht mogelijk?
  Lees meer over overmacht en contracten