Corona nieuws

De diverse ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Via onze blogs houden wij u op de hoogte welke impact het coronavirus vanuit de verschillende rechtsgebieden heeft op uw organisatie. ARBEIDSRECHT - Jaap Broekman / 088 90 80 912 - j.broekman@vil.nl

 • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 3.0 - DEEL 5
  De NOW 3.0 houdt kort gezegd in dat de huidige NOW-regelingen (1.0 en 2.0) met ingang van 1 oktober 2020 met een drietal tijdvakken van drie maanden zullen worden verlengd. Wij hebben de inhoud van de NOW 3.0 voor u opgesomd, met daarbij een onderscheid tussen de verschillende regelingen die per tijdvak zullen (gaan) gelden.
  Factsheet NOW 3.0

 • Vakantiedagen in het coronatijdperk
  Veel werknemers nemen momenteel minder vakantiedagen op om ze vervolgens in het najaar in te zetten. Werkgevers hopen echter in de herfst weer op volle kracht te kunnen draaien en hebben daar hun werknemers hard bij nodig. Hoe zou er vanuit juridisch oogpunt omgegaan moeten worden met vakantiedagen?
  Vakantiedagen

 • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) - DEEL 4
  Afgelopen week kondigde de minister van SZW de verlenging van het economisch noodpakket aan. Ook de NOW wordt verlengd. Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht kan hierdoor zijn personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling (NOW 2.0) hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.
  NOW 2.0

 • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) - DEEL 3
  Gisteren maakte de minister van SZW bekend dat de NOW-regeling al na zo’n drie weken op de schop gaat. De regeling wordt, na klachten van een aantal werkgevers- en werknemersorganisaties, aangepast voor concerns met meerdere dochterbedrijven.
  Aanpassing NOW voor concerns

 • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) - DEEL 2
  Op 31 maart presenteerde de minister van SZW de details van de NOW-regeling. Het aanvraagloket voor de regeling opent als het goed is op 6 april aanstaande. Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonkosten krijgen (naar rato van de omzetdaling). Wat houdt de regeling nog meer in en hoe vraag je hem aan? 
  Aanvraag NOW

 • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) - DEEL 1
  Op 17 maart introduceerde het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze maatregel treedt in de plaats van de regeling Werktijdverkorting (Wtv), welke met onmiddellijke ingang is ingetrokken. Hoe gaat dat in zijn werk?
  Lees meer over de NOW

 • Personeelskosten
  Indien u in deze tijden merkt dat u meer personeel(skosten) heeft dan u nu eigenlijk kunt gebruiken, zijn er diverse mogelijkheden om dit in toom te houden. We zetten deze voor u op een rij zodat uw onderneming deze moeilijke tijden kan doorstaan.
  Lees meer over personeelskosten

 • Aanspraak op loon
  De regering vraagt of werknemers waar mogelijk thuiswerken. Maar in heel veel bedrijfstakken is dat echter niet mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan alle horecamedewerkers die nu duimen moeten draaien omdat door de regering de horeca op slot gegooid is. Hebben die werknemers recht op loon? Of moeten die werknemers nu verplicht vakantie opnemen?
  Lees meer over loonkosten

VASTGOED & HUURRECHT - Elnaz Fotowatkasb / 088 90 80 929 - e.fotowatkasb@vil.nl

 • De gevolgen voor corona voor aannemingsovereenkomsten
  Terwijl de rookwolken van PFAS en stikstofuitstoot nog niet zijn opgetrokken, heeft ook de uitbraak van corona grote gevolgen voor de bouwsector. Gelukkig kan er met behulp van het protocol Samen veilig doorwerken redelijk worden doorgewerkt, maar toch zijn er vragen en zorgen.
  Lees meer over aannemingsovereenkomsten

 • Verhuur woonruimte
  Op het gebied van verhuur van woonruimte hebben belangrijke partijen afgesproken tijdelijk geen huisuitzettingen te doen. Daarnaast is er een spoedwet aangekondigd die het mogelijk maakt om tijdelijke huurovereenkomsten te verlengen.
  Lees meer over verhuur wooonruimte

IT-PROJECTEN - Tim de Klerck / 088 90 80 850 - t.klerck@vil.nl

 • Implementatie IT-projecten
  Met deze checklist bieden wij u een handvat voor het maken van keuzes in de implementatie van IT-projecten die in verband met de coronamaatregelen (mogelijk) vertraging oplopen. De checklist kan zowel gebruikt worden door de IT-leverancier als door de opdrachtgever.
  Lees meer over de implementatie van IT-projecten

Zorgbranche

Van alle sectoren heeft het virus de meeste impact op de zorgbranche. Vanuit ons brancheteam zorg vallen ons de volgende zaken op.

ZORG - Catelijne Bach / 088 90 80 906 - c.bach@vil.nl

 • Welke steunmaatregelen voor aanbieders van langdurige zorg zijn er bekend?
  Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft steunmaatregelen gepubliceerd namens alle Nederlandse zorgverzekeraars en zorgkantoren die zij vertegenwoordigt. Nog niet alle steunmaatregelen zijn uitgewerkt en er gelden per soort zorgaanbieder andere regels. Er zijn ook steunmaatregelen vanuit de Rijksoverheid aangekondigd. We begrijpen dat het niet altijd even duidelijk is op welke steunmaatregelen u een beroep kunt doen. In een aantal blogs maken wij dit daarom per zorgaanbieder inzichtelijk.
  Lees meer over steunmaatregelen aanbieders langdurige zorg

 • Werkweigering in verband met angst coronavirus
  Door het coronavirus wordt de druk op de zorgsector alsmaar groter. Van zorgpersoneel wordt veel gevraagd, terwijl juist zij een groter risico lopen op besmetting met het coronavirus. Mogen werknemers in de zorg die vrezen voor besmetting met het coronavirus weigeren om te komen werken?
  Lees meer over werkweigering

 • Verplicht om zorg te verlenen?
  Het advies van het RIVM is om zoveel mogelijk thuis te werken. Voor zorgpersoneel geldt echter dat zij pas niet naar hun werk mogen komen op het moment dat zij zelf klachten en koorts hebben. Maar wat nu als je geen klachten hebt maar wel vreest dat jouw (potentiële) patiënten besmet zijn? Ben je dan toch verplicht om te werken?
  Lees meer over verplicht zorg verlenen

 • Overmacht en contracten
  Het coronavirus heeft onder andere tot gevolg dat contracten niet meer kunnen worden nagekomen: leveringen of diensten kunnen bijvoorbeeld niet meer tijdig of helemaal niet meer worden verricht. Bent u (of uw contractspartij) aansprakelijk als u het contract door het coronavirus niet nakomt, of is er een beroep op overmacht mogelijk?
  Lees meer over overmacht en contracten