20 december 2013

Rechter houdt AGP-systeem in stand

PHARMACEUTISCH WEEKBLAD - De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft geoordeeld dat Achmea de Achmea Geneesmiddelen Prijslijst (AGP) in 2013 mag hanteren. De vordering van de stichting Strategisch Beraad Amsterdam (SBA) en negentien apotheken om voor 2013 een andere vergoedingssystematiek overeen te komen, wees de voorzieningenrechter daarmee af.


Bekijk download