Zorgwebinars

Graag houden wij u op de hoogte van actualiteiten zoals nieuwe wetgeving en recente jurisprudentie binnen de zorg. Daarnaast brengen we ook graag relevante bestaande wet- en regelgeving (nogmaals) bij u onder de aandacht. Dit doen we door middel van korte webinars die door het jaar heen gegeven worden. Sluit u aan?

Recht voor de zorg
Onze online bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle partijen die (zijdelings) met de zorg te maken hebben. We hebben de webinars bewust in de ochtend gepland, zodat het zo min mogelijk in gedrang komt met uw werkdag. De webinars worden verzorgd door de advocaten van ons brancheteam Zorg. 

  • Dinsdag 25 april – 09:00 / 10:00 uur | Wkkgz - Jolijn Geven & Iris Lemmers.
    In 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg met de bijbehorende regels in werking getreden. De Wkkgz heeft een groot bereik en is dus relevant voor veel partijen in de zorg. Tijdens dit webinar besteden we onder meer aandacht aan de toepasselijkheid en reikwijdte van de Wkkgz, het begrip “goede zorg”, de informatie- en meldingsverplichtingen en de regels over klachten en geschillen.
     
  • Dinsdag 13 juni – 09:00 / 10:00 uur | Wtza - Wouter van Loon & Iris Lemmers.
    Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders in werking getreden. Ter voorbereiding op de inwerkingtreding hebben wij u in 2021 op de hoogte gebracht van alle nieuwe bepalingen en verplichtingen uit de Wtza. Graag praten we u via dit nieuwe webinar bij over onze ervaringen met de Wtza tot op heden. Daarbij lichten we eerst kort nog even de belangrijkste bepalingen uit de Wtza toe, waarna we met u onze (praktijk)ervaringen delen.

Aanmelden
Deelname aan onze webinars is gratis. Mocht u een collega of een relatie hebben voor wie de bijeenkomsten ook interessant zijn, dan is deze tevens van harte uitgenodigd. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar a.nispen@vil.nl

Webinar middels Microsoft Teams
Na aanmelding ontvangt u van ons een Teams-link.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolijn Geven (j.geven@vil.nl) op telefoonnummer 088 – 90 80 940.