Zorgwebinars

Graag houden wij u op de hoogte van actualiteiten zoals nieuwe wetgeving en recente jurisprudentie binnen de zorg. Daarnaast brengen we ook graag relevante bestaande wet- en regelgeving (nogmaals) bij u onder de aandacht. Dit doen we door middel van korte webinars die door het jaar heen gegeven worden. Sluit u aan?

Recht voor de zorg
Onze online bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle partijen die (zijdelings) met de zorg te maken hebben. We hebben de webinars bewust in de ochtend gepland, zodat het zo min mogelijk in gedrang komt met uw werkdag. De webinars worden verzorgd door de advocaten van ons brancheteam Zorg.

Zorgwebinars voorjaar 2021
Voor het eerste half jaar staan de volgende webinars op het programma:

 • Dinsdag 13 april – 09:00 / 10:00 uur | MDR
  Jolijn Geven & Rik Geurts
  Per 26 mei 2021 treden de nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen (de Medical Device Regulation,’MDR’) in werking. Deze regels hebben niet alleen gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van medische hulpmiddelen, maar ook voor zorginstellingen, zorgverleners en gebruikers. Een van de gevolgen van de MDR is dat de definitie van medische hulpmiddelen verruimd is. Daarnaast dienen medische hulpmiddelen onder de nieuwe regels te voldoen aan strengere veiligheids- en kwaliteitseisen. In dit webinar praten wij u bij over deze nieuwe regels.

 • Dinsdag 18 mei – 09:00 / 10:00 | Wbtr
  Catelijne Bach & Boudewijn Cremers
  Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Deze wet moet de kwaliteit van bestuur en toezicht verbeteren bij stichtingen, coöperaties en verenigingen. Ook wordt de wettelijke regeling voor alle rechtspersonen hetzelfde als het gaat om bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. Veel zorgaanbieders verlenen zorg vanuit een stichting of een coöperatie. De vraag is dus wat deze wet voor deze groep voor gevolgen heeft.

 • Dinsdag 22 juni– 09:00 / 10:00 | Wtza
  Wouter van Loon
  Naar alle waarschijnlijkheid treedt op 1 januari 2022 de Wet toetreding zorgaanbieders in werking. Met de inwerkingtreding van de Wtza komt een groot deel van de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) te vervallen. Daarnaast brengt de Wtza nieuwe verplichtingen met zich mee voor bestaande én nieuwe zorgaanbieders, waaronder een meldplicht en aanvullende eisen ten aanzien van de bestuursstructuur en de toelatingsvergunning. In dit webinar bespreken wij al deze nieuwe verplichtingen voor bestaande en nieuwe zorgaanbieders.

Aanmelden
Deelname aan onze webinars is gratis. Mocht u een collega of een relatie hebben voor wie de bijeenkomsten ook interessant zijn, dan is deze tevens van harte uitgenodigd. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar aanmelding@vil.nl.

Webinar middels Microsoft Teams
Na aanmelding ontvangt u van ons een Teams-link.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter van Loon (w.loon@vil.nl) op telefoonnummer 088 – 90 80 959.