Zorgwebinars

Graag houden wij u op de hoogte van actualiteiten zoals nieuwe wetgeving en recente jurisprudentie binnen de zorg. Daarnaast brengen we ook graag relevante bestaande wet- en regelgeving (nogmaals) bij u onder de aandacht. Dit doen we door middel van korte webinars die door het jaar heen gegeven worden. Sluit u aan?

Recht voor de zorg
Onze online bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle partijen die (zijdelings) met de zorg te maken hebben. We hebben de webinars bewust in de ochtend gepland, zodat het zo min mogelijk in gedrang komt met uw werkdag. De webinars worden verzorgd door de advocaten van ons brancheteam Zorg. 

  • Dinsdag 11 oktober 2022 – 09:00 / 10:00 | Tuchtrecht voor de gezondheidszorg
    Als zorgverlener probeert u uw werk natuurlijk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het voorkomen dat u geconfronteerd wordt met een tuchtklacht, bijvoorbeeld van een patiënt. In dat geval kunnen wij ons voorstellen dat u graag wil weten waar u aan toe bent. Ook voor bestuurders van instellingen is dit zinvol: een tuchtprocedure is voor uw zorgverleners immers een vervelend en tijdrovend traject.
    Tijdens dit webinar gaan wij nader in op diverse aspecten van het tuchtrecht. Zo lichten wij onder meer toe hoe de procedure in zijn werk gaat, wie een klacht kan indienen en welke maatregelen kunnen worden opgelegd indien de tuchtrechter een klacht gegrond acht. Uiteraard besteden we ook aandacht aan het toetsingskader dat de tuchtrechter hanteert bij de beoordeling van een klacht.

  • Dinsdag 22 november 2022 - 09:00 - 10:00 | Actualiteiten
    Tijdens dit webinar bespreken wij diverse recente ontwikkelingen en actualiteiten in de zorg. We houden die uiteraard nauwlettend in de gaten en passen daar de inhoud van het webinar op aan.

Aanmelden
Deelname aan onze webinars is gratis. Mocht u een collega of een relatie hebben voor wie de bijeenkomsten ook interessant zijn, dan is deze tevens van harte uitgenodigd. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar a.nispen@vil.nl

Webinar middels Microsoft Teams
Na aanmelding ontvangt u van ons een Teams-link.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolijn Geven (j.geven@vil.nl) op telefoonnummer 088 – 90 80 940.