Zorgwebinars

Graag houden wij u op de hoogte van actualiteiten zoals nieuwe wetgeving en recente jurisprudentie binnen de zorg. Daarnaast brengen we ook graag relevante bestaande wet- en regelgeving (nogmaals) bij u onder de aandacht. Dit doen we door middel van korte webinars die door het jaar heen gegeven worden. Sluit u aan?

Recht voor de zorg
Onze online bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle partijen die (zijdelings) met de zorg te maken hebben. We hebben de webinars bewust in de ochtend gepland, zodat het zo min mogelijk in gedrang komt met uw werkdag. De webinars worden verzorgd door de advocaten van ons brancheteam Zorg.

 • Donderdag 7 april – 09:00 / 10:00 uur |De governancecode zorg 2022 en overige governance aspecten

 • Dinsdag 26 april – 09:00 / 10:00 uur | Artsen in loondienst
  Catelijne Bach & Wouter van Loon
  Sinds januari 2015 wordt medisch specialistische zorg in Nederland bekostigd via integrale tarieven. Om het fiscaal ondernemerschap te borgen, diende met de invoering van de integrale tarieven ook de positie van medisch specialisten onder de loep te worden genomen. De oplossing die veel ziekenhuizen hebben gekozen, is het oprichten van Medisch Specialistische Bedrijven in de vorm van coöperaties.

  Inmiddels staat het (fiscaal) ondernemerschap van medisch specialisten opnieuw onder druk. Verschillende politieke partijen uiten al langer de wens om medisch specialisten te verplichten om in loondienst te gaan en nu heeft minister Kuipers op 4 maart 2022 aangekondigd dat het kabinet de financiële en juridische gevolgen daarvan zal gaan onderzoeken in de huidige kabinetsperiode. Aangezien dit grote gevolgen kan hebben voor medisch specialisten organiseren wij dit webinar, waarbij we u bijpraten over de historie en de meest recente ontwikkelingen op juridisch vlak. Vervolgens gaan we hierover graag met u in gesprek.

 • Dinsdag 7 juni– 09:00 / 10:00 | Materiële controles
  Helaas kunt u als zorgaanbieder niet voorkomen dat er (materiële) controles door zorgverzekeraars plaatsvinden. Als u hiermee te maken krijgt, dan is het van belang dat u goed in de gaten houdt wat het doel en de aanleiding van de controle is en of de zorgverzekeraar alle regels naleeft. Zorgverzekeraars mogen immers bijvoorbeeld niet meer (persoons)gegevens bij u opvragen dan noodzakelijk is om voldoende zekerheid te krijgen met betrekking tot het controledoel. Vragen zorgverzekeraars desondanks toch meer gegevens op, dan dient u zich ervan bewust te zijn dat u deze gegevens niet zomaar mag verstrekken in verband met uw geheimhoudingsplicht jegens de patiënt. Tijdens deze kennissessie gaan wij in op dit spanningsveld en hoe u daarmee om dient te gaan.

Aanmelden
Deelname aan onze webinars is gratis. Mocht u een collega of een relatie hebben voor wie de bijeenkomsten ook interessant zijn, dan is deze tevens van harte uitgenodigd. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar aanmelding@vil.nl.

Webinar middels Microsoft Teams
Na aanmelding ontvangt u van ons een Teams-link.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolijn Geven (j.geven@vil.nl) op telefoonnummer 088 – 90 80 800.