Iris Lemmers

> i.lemmers@vil.nl - 088-90 80 961
Iris Lemmers is sinds 2022 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Zij is lid van de secties Fusies & Overnames en Onderneming & Contracteren. In haar functie ondersteunt Iris de advocaten van het brancheteam Zorg bij het adviseren, begeleiden en procederen in uiteenlopende ondernemersrechtelijke vraagstukken.

Zorgsector
Na haar bachelor en master Rechtsgeleerdheid heeft Iris in de master Ondernemingsrecht haar kennis toegespitst op het snijvlak van recht, economie en organisatiewetenschappen. Nu adviseert en begeleidt ze samen met haar collega’s ondernemers in de zorgsector. Of het nu gaat om een maatschap van specialisten of een fysiotherapie- of tandartspraktijk: Iris ondersteunt haar collega’s onder meer met het opstellen van uiteenlopende overeenkomsten of bij de advisering over governance en compliance vraagstukken.

In de juiste context
Cliënten zoeken een betrokken partner die hun branche begrijpt. Die een stapje terugzet, de ‘bigger picture’ overziet en binnen de juiste context hun vraagstuk kan oplossen. Dit is precies waar Iris zich voor inzet. Ze streeft ernaar om volledig op de hoogte te zijn van de feiten van elke zaak, om zo een maximaal resultaat te behalen. Altijd vanuit gedegen branchekennis en een grondig vooronderzoek. Hiervoor werkt ze nauw samen met haar cliënten en maakt ze gebruik van de expertise van collega’s. Uiteraard met de belangen van de cliënt voorop. Zodat ze een oplossing vindt die u écht verder helpt. Want dat is waar het Iris uiteindelijk om gaat.