Download dit artikel als PDF 28 november 2019

Steeds weer die Feta kaas

Een van de langstlopende discussie in Europa gaat niet over de euro, over migratie of over de uitbreiding van de Unie. Nee, ze gaat over Feta kaas. U weet wel, die tamelijk droge witte kaas van schapen of geitenmelk. Hoewel ik geen groot fan van Feta kaas ben, vind ik als IE advocaat de juridische discussie omtrent de oorsprongsbenaming ervan wel zeer interessant. En deze blijft, zeker vanuit Europees oogpunt, nog wel even doorlopen.

Beschermde Oorsprongsbenaming
Het is belangrijk om te weten dat Feta van oorsprong Grieks is en dat het wordt beschermd door een Europese beschermde oorsprongsbenaming. Dat houdt in dat alleen kaas die afkomstig is uit een bepaalde regio en aan overige eisen voldoet, als Feta mag worden verkocht. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Parma ham, Champagne, Bordeaux, enzovoorts. Alleen producten die daadwerkelijk in die regio gemaakt worden, mogen gebruik maken van de beschermde oorsprongsbenaming.

Zoals al geschreven is er al veelvuldig gediscussieerd over de Feta kwestie. Met name in Denemarken wordt een kaas geproduceerd die erg lijkt op Feta, maar wordt bereid met koemelk en dus in een andere regio dan de Feta regio. Al in 1996 is uitgemaakt dat in Denemarken best die kaas gemaakt mag worden, maar dat dit niet binnen de Europese Unie als Feta kaas verkocht mag worden. Onder meer zuivelfabrikant Arla heeft destijds de naam van haar kaas moeten aanpassen. Aangezien de Deense kaas eigenlijk vooral werd geëxporteerd naar landen buiten de Europese Unie, leverde dat niet zo veel problemen op.

Nieuw hoofdstuk: export mag ook niet meer?
Vanwege het grote economische belang van beschermde oorsprongsbenamingen was de kwestie daarmee echter nog niet afgelopen. Want met een verder internationaliserende wereld was het natuurlijk voor de producenten van echte Feta kazen een doorn in het oog dat zij buiten de Europese Unie wel moeten concurreren met de Deense kazen, die buiten de Unie dus ook als Feta kaas verkocht worden. Vroeg of laat zou dit problemen leiden. Dat blijkt nu dus het geval.

De in 2012 ingevoerde verordening inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen legt op lidstaten de plicht om producten die zijn voorzien van een beschermde oorsprongsbenaming te beschermen. Dat zou dan dus ook concreet betekenen dat een land als Denemarken moet optreden tegen het ten onrechte gebruiken van de naam Feta door bedrijven in haar eigen land voor kaas die niet in de Feta regio is geproduceerd. Denemarken doet dit niet, ongetwijfeld vanuit economische overwegingen en is om die reden in 2018 door de Europese commissie aangemaand om een einde te maken aan de export van kaas onder de naam Feta. Aan die aanmaning heeft Denemarken echter niet voldaan en om die reden heeft de Europese Commissie nu Denemarken voor het Europese Hof van Justitie in Luxemburg gedaagd. Daar zal de commissie vorderen dat Denemarken alsnog de nodige maatregelen treft om de naam Feta te beschermen.

Naar verwachting zal de discussie vooral gaan draaien om de vraag hoever de beschermingsplicht van lidstaten reikt als het gaat om het beschermen van beschermde oorsprongsbenamingen uit andere EU regio’s. Of anders geformuleerd: hoe ver gaat de Europese solidariteit? We wachten af.

Indien u meer wilt weten over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Tim de Klerck. Tim maakt deel uit van de sectie IE/IT & Privacy en is lid van het brancheteam Food.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).