Tim de Klerck

Tim de Klerck is sinds 2011 advocaat en vanaf 2018 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij werkzaam bij Bogaerts & Groenen. Tim is lid van de sectie IE, IT & Privacy en maakt deel uit van het brancheteam Gaming en het brancheteam Food.

Tim is met name geïnteresseerd in de wisselwerking tussen nieuwe (technologische en creatieve) ontwikkelingen en de rol die het recht daarbij speelt. Om die reden legt hij zich volledig toe op het Intellectueel eigendomsrecht, IT recht en Privacyrecht. Hij is zich ervan bewust dat het recht meestal een stuk trager is dan die nieuwe ontwikkelingen en daardoor soms ook een obstakel. Tim is als geen ander in staat om ondernemingen te helpen hun innovaties en nieuwe mogelijkheden ten volle te laten benutten, zodat de wet juist kansen schept in plaats van belemmeringen.

De specialisaties en persoonlijke interesses van Tim komen perfect samen in het brancheteam Gaming. Doordat hij zelf al van jongs af aan een liefhebber van games en andere spellen is, vinden game developers en publishers, maar ook makers van gezelschapspellen, in hem een prima klankbord voor hun plannen en ideeën. En dat niet alleen waar het om hun juridische vragen gaat. Naast computergames sport Tim graag. Dat levert hem veel energie op die hij ten volle voor zijn cliënten inzet.

Tim is eveneens lid van het brancheteam Food, waarin hij met zijn kennis en kunde van bijzondere waarde is voor partijen die te maken krijgen met geschillen over merken en handelsnamen, maar bijvoorbeeld ook voor franchisegevers en franchisenemers. 

De aanpak van Tim is pragmatisch. Hij zorgt voor de beste weg naar de gewenste uitkomst, waarbij soms meerdere wegen naar Rome leiden.

Specialisaties