Tim de Klerck

> t.klerck@vil.nl - 088-90 80 850
Tim de Klerck is sinds 2011 advocaat en vanaf 2018 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Hij is lid van de secties IE, IT & Privacyrecht. Daarnaast is Tim gespecialiseerd in het Franchise recht en maakt hij deel uit van het brancheteam Gaming en het brancheteam Sport. Tevens vervult hij de functie van bestuurslid bij Brainport TechLaw.

Wisselwerking
Tim kent als geen ander de wisselwerking tussen het recht en technologische en creatieve ontwikkelingen. Het recht is vaak trager dan die nieuwe ontwikkelingen en vormt soms een obstakel. Tim helpt ondernemingen om hun innovaties ten volle te benutten, zodat de wet juist kansen schept. Hij legt zich toe op het intellectueel eigendomsrecht, IT- en privacyrecht en het (commerciële) contractenrecht. Als lid van het brancheteam Gaming zet Tim zijn kennis en kunde in bij kwesties zoals development- en publishingovereenkomsten, maar ook omtrent auteursrecht en merken. Daarnaast adviseert en procedeert Tim regelmatig over bijvoorbeeld distributie, franchise en opdrachtovereenkomsten.

Voor de beste uitkomst
Tim wordt gewaardeerd om zijn strategisch inzicht. Als bevlogen sparringpartner denkt hij mee met zijn cliënt. Zijn eerste vraag is altijd: wat wilt u bereiken? Vervolgens luistert hij goed naar het antwoord. Daar werkt hij gericht naar toe. Hij houdt het hoofd koel en bewaart het overzicht. Verdiept zich in de wederpartij. Hij laat zich niet meeslepen in discussies over randzaken maar vraagt zich af: wat moet u nu écht regelen? Waar zit de grootste winst? Zodat u resultaat behaalt. Hij kiest de snelste weg naar de beste uitkomst, waarbij er soms meerdere wegen naar Rome leiden.