Download dit artikel als PDF 24 juni 2020

Versoepeling van de stikstofnorm: goed nieuws voor de bouw?

Nadat mijn collega Carolijn Slegers in een vorige blog al berichtte over de Woningbouwimpuls 2020, diende onlangs het volgende goede nieuws aan voor de bouwsector. Het kabinet versoepelt namelijk de stikstofnorm voor de bouw. Dat is de boodschap en reactie die minister van Landbouw Carola Schouten stuurde aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek. Maar wat houdt dit nu eigenlijk in en is het inderdaad goed nieuws voor de bouwsector?

De beperking van de stikstofuitstoot is natuurlijk met name gericht op behoud en verbetering van de natuur in Natura 2000-gebieden. Het gevolg van de beperkingen heeft zoals bekend enorme gevolgen voor de bouwsector en heeft ervoor gezorgd dat veel projecten zijn stilgelegd, gewijzigd, uitgesteld of zelfs afgesteld. Er is daarom een Adviescollege Stikstofproblematiek in het leven geroepen onder leiding van oud-minister Remkes, die onderzoek moest doen naar en adviseren over de structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Dit Adviescollege heeft haar eindadvies op 8 juni 2020 uitgebracht aan het kabinet. Naar aanleiding daarvan heeft minister Schouten per brief van 17 juni 2020 de Tweede Kamer geïnformeerd en de plannen gepresenteerd.

Drempelwaarde
Het kabinet is voornemens om een drempelwaarde in te voeren voor de tijdelijke emissies van bouwactiviteiten en ziet dit als urgent. Dat heeft tot gevolg dat er geen gedetailleerde depositieberekeningen hoeven te worden gemaakt voor de tijdelijke emissies tijdens bouwprojecten. Dat is positief nieuws, nu de bouwsector zelf heeft verzocht om een drempelwaarde in te voeren. Echter moet die drempelwaarde nog wel worden onderzocht en uitgewerkt voordat deze de toestemmingsverlening kan gaan vereenvoudigen. De hoogte daarvan is derhalve nog niet bekend.

De drempelwaarde zal daarnaast worden gekoppeld aan een stevige reductie-opgave voor stikstofuitstoot voor de bouw. Die reductie-opgave zal ook juridisch worden vastgelegd om te voorkomen dat de Raad Van State opnieuw zal oordelen dat het stikstofbeleid niet voldoet en in de prullenbak kan. De bouwsector zal dus het bouwproces moeten innoveren en in schoner/zuiniger bouwmaterieel moeten investeren om de stikstofuitstoot te kunnen reduceren. Het kabinet wil wel financiële middelen vrijmaken om dit te kunnen ondersteunen. Het is dus voorzichtig positief nieuws.

Kanttekeningen
Echter zijn er ook kanttekeningen te maken. Zo geldt de drempelwaarde enkel voor de bouw zelf en is er verder nog niets bekend over de gebruiksfase, als de bouw klaar is. Ook dan is er stikstofuitstoot en daar zijn eveneens restricties aan verbonden. In theorie zou een bouw dus, na uitwerking van de plannen, uitgevoerd mogen worden, maar is het gebruik van een werk daarna niet mogelijk, omdat de stikstofnorm wordt overschreden. Daarnaast is de vraag hoe groot de financiële middelen zijn die het kabinet wil en kan vrijmaken en of dit voldoende is voor veel bouwbedrijven om überhaupt te kunnen investeren in schoner materieel.

Afwachten
Het is afwachten hoe het kabinet de plannen verder uit gaat werken om exact te kunnen zien waar we staan met dit nieuws. Duidelijk is al wel dat de plannen in de Tweede Kamer ook op redelijk wat weerstand kunnen rekenen en het ook geen uitgemaakte zaak is dat het beleid daar door zal komen. Kortom, de plannen zorgen voor een stip op de horizon, maar het is nog niet duidelijk hoe groot die stip is en hoe lang de weg ernaartoe.

 

Indien u meer wilt weten over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Roy van Helvoirt. Roy is lid van het brancheteam Bouw.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer
).