Download dit artikel als PDF 12 januari 2021

Woningbouwimpuls update

In mijn blog van juni vorig jaar schreef ik over de Woningbouwimpuls. Kortgezegd is dit een door de overheid in het leven geroepen subsidieregeling die een impuls moet geven aan de woningbouw. In totaal heeft het Rijk 1 miljard euro ter beschikking gesteld dat in de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2023 verdeeld zal worden. Wat is er in het eerste half jaar sinds de invoering gebeurd?

Afgelopen jaar zijn er al een tweetal tranches voor het indienen van aanvragen voor de subsidie opengesteld. Een tranche betreft een door het Rijk aangegeven periode waarbinnen Gemeenten hun aanvraag voor de Woningbouwimpuls kunnen indienen. Het Rijk zal elk jaar meerdere tranches openstellen.

Update
Er wordt door Gemeenten goed gebruik gemaakt van de subsidieregeling! De toetsingscommissie moest in de eerste tranche al 52 aanvragen beoordelen, waarvan er 27 werden gehonoreerd. Aan die 27 projecten is in totaal € 336 miljoen toegekend waarmee binnen 21 verschillende gemeenten ruim 51.000 nieuwbouwwoningen worden gebouwd. De uitverkoren projecten liggen veelal in de stedelijke regio’s van de randstad.

Voor de tweede tranche zijn er 53 projecten ingediend door 44 verschillende Gemeenten.

2021
De volgende aanvraagronde vindt dit jaar plaats. Wanneer deze derde tranche voor aanvragen wordt opengesteld is helaas nog niet bekend. Uiterlijk zes weken voor de opening wordt het exacte aanvraagtijdvak bekendgemaakt. Wel is bekend dat in februari 2021 op de aanvragen uit de tweede tranche zal worden beslist. Naar verwachting zal het openstellen van de derde tranche kort hierna plaatsvinden.

Aanvraag woningbouwimpuls
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls moet een Gemeente het woningtekort toelichten en aannemelijk maken dat een bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls zorgt voor het sneller bouwen van meer (betaalbare) woningen. Aanvragen van Gemeenten worden door de toetsingscommissie vervolgens gerangschikt op basis van noodzaak, effectiviteit, urgentie en efficiency.

Daarnaast dient het bouwproject waarvoor de aanvraag wordt ingediend aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moet een aanvraag onder meer betrekking hebben op een afgebakend projectgebied waarbinnen ten minste 500 woningen worden toegevoegd. Ook dient minimaal 50% van deze woningen te kwalificeren als ‘betaalbare woningen’. Onder betaalbare woningen wordt verstaan:

  • Sociale huurwoningen;
  • Huurwoningen voor middeninkomens met een huurprijs van maximaal € 1.000,- per maand of lager als de bovengrens van midden-huurwoningen door de Gemeente lager is vastgesteld;
  • Koopwoningen met een verkoopprijs onder de NHG-kostengrens.

Al met al is de Woningbouwimpuls een goed initiatief voor het bestrijden van de krapte op de woningmarkt. Uiteraard zullen wij vanuit het brancheteam Bouw de verdere ontwikkelingen met belangstelling blijven volgen.

Wilt u meer weten over deze blog? Dan kunt u contact opnemen met Carolijn Slegers of met één van onze teamleden van het brancheteam Bouw.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).