Download dit artikel als PDF 23 februari 2021

Woningbouwimpuls Update 2

In mijn blog van 12 januari schreef ik dat er goed gebruik wordt gemaakt van de subsidieregeling. In de tweede tranche heeft de toetsingscommissie 53 aanvragen beoordeeld, welke werden ingediend door 44 verschillende Gemeenten.

Inmiddels is bekend dat de toetsingscommissie in totaal 30 aanvragen in de tweede tranche heeft goedgekeurd. Een tranche is een vast aangegeven periode waarbinnen Gemeenten hun aanvraag voor de Woningbouwimpuls kunnen indienen. Door deze goedkeuring is er een bedrag van 226 miljoen euro aan subsidies toegekend. Dit betekent dat in 28 Gemeenten door heel Nederland binnenkort 44.666 nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. Van deze nieuwe woningen valt 67% in de categorie ‘betaalbaar’. Dit zijn woningen bestemd voor de sociale huursector, midden huur en betaalbare koopwoningen.

Doelstelling Woningbouwimpuls
Samen met de eerste tranche van 51.021 woningen kunnen dankzij de Woningbouwimpuls tot nu toe al 95.687 nieuwbouwwoningen worden gebouwd.  De doelstelling van de Woningbouwimpuls is om bij te dragen aan de bouw van minimaal 65.000. Deze doelstelling is dus inmiddels al ruimschoots gehaald!

De Woningbouwimpuls blijkt een succesvol initiatief voor het bestrijden van de krapte op de woningmarkt. Uiteraard zullen wij vanuit het brancheteam Bouw de verdere ontwikkelingen met belangstelling blijven volgen.

 

Wilt u meer weten over deze blog? Dan kunt u contact opnemen met Carolijn Slegers of met één van onze teamleden van het brancheteam Bouw.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in (Lees onze disclaimer).