Download dit artikel als PDF 24 juni 2021

Woningbouwimpuls Update 3

De Woningbouwimpuls is in het leven geroepen om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan. Zoals iedereen merkt, is met de huidige gekte op de woningmarkt de vraag naar betaalbare woningen sterk toegenomen.  Vooral in stedelijke regio’s is het tekort aan (betaalbare) woningen nijpend.  Volgens de regering moeten er de komende tien jaar circa 900.000 woningen bijkomen. Een van de middelen die de regering heeft ingezet is de Woningbouwimpuls, een financiële regeling voor gemeenten om woningbouw te versnellen en waar mogelijk meer (betaalbare) woningen te realiseren.

In mijn blog van februari jl. gaf ik kort een update over de tweede tranche van de Woningbouwimpuls subsidieregeling. Inmiddels zijn er dus twee tranches van de Woningbouwimpuls geweest, waarbij 57 verschillende woningbouwprojecten een bijdrage hebben gekregen. De in totaal 600 miljoen euro draagt bij aan de (versnelde) bouw van 96.000 woningen, waarvan het merendeel (65%) betaalbaar.

Derde tranche
Inmiddels is duidelijk wanneer de derde tranche van de Woningbouwimpuls start. In september 2021 kunnen gemeenten weer aanvragen doen voor de Woningbouwimpuls. Nieuw is dat dit keer een aantal gemeenten een aanvraag mag indienen voor minimaal 200 woningen. Tot nu toe was de ondergrens voor alle gemeenten 500 woningen. Deze verlaging geldt overigens enkel voor woningmarktregio’s met kleine gemeenten.

250 miljoen euro
Voor deze laatste tranche is in totaal 250 miljoen euro beschikbaar. In december zal bekend worden gemaakt welke gemeenten een bijdrage krijgen. Volgens Minister Ollongren zijn we in ieder geval goed op weg. In zijn kamerbrief geeft hij aan dat de Woningborgimpuls op koers ligt om de doelstellingen te behalen die vooraf zijn geformuleerd! Dankzij de Woningbouwimpuls kunnen tot nu toe al 95.687 nieuwbouwwoningen worden gebouwd! Positief dus!


Wilt u meer weten over deze blog? Dan kunt u contact opnemen met Carolijn Slegers of met één van onze teamleden van het brancheteam Bouw.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).