Download dit artikel als PDF 29 juli 2014

Zorginfrastructuur van VZVZ niet in strijd met Wet bescherming persoonsgegevens

Per 1 januari 2012 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de verantwoordelijkheid voor het Elektronisch Patiëntendossier overgedragen aan de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). VZVZ is per die datum de “verantwoordelijke”, in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), voor de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Het Landelijke Schakelpunt is een verbeterde versie van het Elektronisch Patiëntendossier en maakt onderdeel uit van de zorginfrastructuur die VZVZ heeft ontwikkeld voor uitwisseling van medische (persoons)gegevens.

Het model van de zorginfrastructuur is door VZVZ aan het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) voorgelegd, waarna het Cbp verklaarde dat de zorginfrastructuur op dat moment niet in strijd met de Wbp was. De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen vindt echter dat de huidige zorginfrastructuur van VZVZ in strijd is met het recht op privacy van de patiënt en het medisch beroepsgeheim van de huisarts. De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen heeft daarom besloten om VZVZ te dagvaarden.

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen heeft ter onderbouwing van haar standpunt de nodige argumenten aangevoerd. Zo zouden onder andere medische gegevens worden verwerkt in strijd met het doel waarvoor ze zijn verkregen, worden er meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk, ontbreekt de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt en biedt het Landelijk Schakelpunt onvoldoende waarborgen om zeker te stellen dat derden geen kennis (kunnen) nemen van de medische (persoons)gegevens.

Bij uitspraak van 23 juli jl. heeft de rechter de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen echter in het ongelijk gesteld. De rechter oordeelde dat voor patiënten voldoende duidelijk is welke gegevens worden verwerkt en voor welk doel, dat patiënten de vrije keuze hebben om in te stemmen met de gegevensverwerking, dat de gegevensverwerking proportioneel is en dat de gegevens voldoende zijn beveiligd. Volgens de rechter is de zorginfrastructuur van VZVZ daarom niet in strijd met het recht op privacy van de patiënt. De rechter oordeelde daarnaast dat de zorginfrastructuur van VZVZ huisartsen niet dwingt om hun beroepsgeheim te schenden.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Catelijne Bach, Rik Geurts en Wouter van Loon.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).