01 april 2016

Overzicht van actuele ontwikkelingen op goederen- en faillissementsrechtelijk terrein

JURIDISCH UP TO DATE - In deze bijdrage schenken wij aandacht aan recente ontwikkelingen ten aanzien van wetgeving en jurisprudentie op het gebied van goederen- en faillissementsrecht. Daarnaast komt ook ander nieuws dat samenhangt met deze rechtsgebieden aan de orde. In deze bijdrage worden de ontwikkelingen besproken van de periode 1 juli 2015 tot 1 maart 2016. Vanwege de grote hoeveelheid jurisprudentie worden uitspraken slechts beknopt besproken en wordt ook verwezen naar eerdere artikelen hierover in JutD.


Bekijk download