VIL Legal Scan

Bedrijfsstructuur

De bedrijfsstructuur is de fundering van uw bedrijf. Als hier iets niet (meer) klopt, wordt het geheel onstabiel. Voorkom dat u (voort)bouwt op een wankel bedrijf.

Ja Nee Weet niet N.V.T.
Past de rechtsvorm die u in het verleden hebt bepaald nog bij uw bedrijf?
Voldoen de statuten of het vof-/maatschapscontract nog?
Zijn de inschrijvingen in de KvK actueel?
Worden de jaarstukken tijdig gedeponeerd?
Is er een managementovereenkomst aanwezig?
Is er een aandeelhoudersovereenkomst aanwezig?
Zijn de vertegenwoordigingsbevoegdheden en volmachten goed vastgelegd?
Voorziet u belangrijke wijzigingen, zoals grote investeringen, een overname, een reorganisatie of verkoop?
Bent u ervan op de hoogte of voor uw bedrijf sectorspecifieke wetgeving geldt?