VIL Legal Scan

Contracten

Afspraak is afspraak. Om te zorgen dat alle partijen waar u zaken mee doet precies weten wat hun rechten en plichten zijn, worden er contracten opgesteld. Onduidelijkheden hierin kunnen leiden tot problemen.

Ja Nee Weet niet N.V.T.
Zijn al uw afspraken met leveranciers en afnemers schriftelijk vastgelegd?
Bevatten uw afspraken met leveranciers en afnemers alle belangrijke thema’s?
Voldoen uw bestaande contracten aan de huidige wet- en regelgeving?
Zijn uw algemene voorwaarden up-to-date en worden ze op de juiste wijze toegepast?
Weet u hoe u om moet gaan met de algemene voorwaarden die uw contractspartijen hanteren?
Verstrekt u zekerheden zoals bijvoorbeeld een pandrecht, hypotheek of bankgarantie?
Verkrijgt u zekerheden zoals bijvoorbeeld een pandrecht, hypotheek of bankgarantie?
Weet u wat uw mogelijkheden zijn als uw contractspartij zich niet aan de afspraken houdt?
Weet u hoe u zich kunt verweren tegen een claim van een contractspartij?