VIL Legal Scan

Personeel

Het personeel is misschien wel de belangrijkste pijler binnen uw onderneming. Zij helpen namelijk niet alleen mee aan het succes van uw bedrijf, maar zijn hiervan ook het visitekaartje.

Ja Nee Weet niet N.V.T.
Bent u bekend met de WWZ en zijn uw arbeidsovereenkomsten daarop aangepast?
Zijn de relatiebedingen en/of concurrentiebedingen die u hanteert in overeenstemming met de wet?
Weet u onder welke CAO uw bedrijf valt?
Weet u welke juridische stappen u moet zetten als een werknemer ziek is of wordt?
Weet u welke juridische stappen u moet nemen als u een werknemer wilt ontslaan?
Hanteert u een vastgestelde structuur voor beoordelingen en functioneren van uw werknemers?
Zijn arbeidsafspraken, pensioenen, reglementen en voorwaarden goed vastgelegd?
Maakt u gebruik van flexibele krachten?