VIL Legal Scan

Onroerend goed

De plek waar u opereert is van groot belang voor het succes van uw onderneming. Kunt u bijvoorbeeld zonder problemen uitbreiden als u dat wilt of heeft u een omgeving waar u rekening mee moet houden? Heeft u te maken met huurder(s) en/of verhuurder(s) en heeft u hier een goede verstandhouding mee?

Ja Nee Weet niet N.V.T.
Heeft u binnen uw onderneming te maken met zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, erfpacht of opstalrechten?
Maakt uw onderneming gebruik van huurovereenkomsten en/of andere langlopende gebruiksovereenkomsten zoals lease of huurkoop?
Heeft u schade geleden als gevolg van een planologische wijziging?
Beschikt u over de juiste omgevingsvergunningen voor al uw bedrijfsactiviteiten?