VIL Legal Scan

Aansprakelijkheid

Als u of uw onderneming aansprakelijk wordt gesteld voor een misstand, is dat niet alleen op financieel vlak schadelijk, maar ook voor uw reputatie en daarmee het voortbestaan van uw onderneming.

Ja Nee Weet niet N.V.T.
Bent u bekend met aansprakelijkheidsrisico’s? Denk hierbij aan:
Producten;
Personeel;
Derden;
Bestuurders;
Inleners;
Aannemers;
Fiscale kwesties.
Heeft u deze risico’s afdoende afgedekt via disclaimers?
Spelen er aangelegenheden op milieurechtelijk gebied?