VIL Legal Scan

Verzekeringen

Een verzekering biedt (financiële) zekerheid mocht u en/of uw onderneming aansprakelijk worden gesteld of onverhoopt schade oplopen.

Ja Nee Weet niet N.V.T.
Zijn de volgende risico’s afdoende verzekerd?
Aansprakelijkheid voor beroep of bedrijf;
Bestuurdersaansprakelijkheid;
Brand/opstal/voorraden/bedrijfsmiddelen/vervoermiddelen;
Milieuschade;
Rechtsbijstand.
Heeft uw onderneming veel uitstaande/lopende claims?
Controleert u periodiek uw lopende verzekeringen op dekkingsbedrag en verlengingsdata?